r. Imieniny:
logo

BEZPŁATNE SZKOLENIA

18.09.2018
BEZPŁATNE SZKOLENIA Z przyjemnością informujemy, że Miasto Dęblin pozyskało grant na realizację mikroprojektu pn.: „PRZYJAZNY INTERNET - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA DĘBLIN”, w ramach którego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie naszego miasta.

Ze szkoleń w postaci 36 godzin zajęć będzie mogło skorzystać 70 osób.

 

 


Szkolenia odbywać się będą w ramach następujących modułów tematycznych:

  1. Moje finanse i transakcje w sieci – 12 godzin,
  2. Działam w sieciach społecznościowych – 12 godzin,
  3. Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów –
    12 godzin.

Osoby zainteresowane mogą składać zamieszczone poniżej dokumenty rekrutacyjne osobiście
w świetlicy w osiedlu „Lotnisko”, ul. Dywizjonu 303 nr 8 (tzw. „Dom Ogrodnika”), bądź pocztą elektroniczną na adres: swietlica.lotnisko@gmail.com

Szczegółowe informacje  pod nr tel. 509 000 611.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Szkolenia są realizowane  w ramach projektu " Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo - Wschodniej" Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [684.31 KB]


  1. Formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [586.80 KB]

  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [583.46 KB]

  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [190.08 KB]

  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych odbiorcy ostatecznego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [60.00 KB]

  5. Zgoda na przetwarzanie wizerunku odbiorcy ostatecznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [582.96 KB]

 

Powrót