r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.10.2018 R.

12.10.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.10.2018 R. Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie działań informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”

Więcej o zapytaniu ofertowym na: bip.um.deblin.pl
Powrót