r. Imieniny:
logo

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ W ZSO W DĘBLINIE

17.10.2018
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ W ZSO W DĘBLINIE Tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela - ze względu na to, że 14 października wypadł w niedzielę - obchodzone były w piątek 12 X 2018r. Zgodnie z tradycją uroczystość połączona była ze ślubowaniem na sztandar szkoły uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz pierwszoklasistów LO. Emocje towarzyszyły zarówno uczniom jak i rodzicom, którzy towarzyszyli w tym dniu swoim najmłodszym pociechom.

W tym miłym dniu Przewodniczący Rady Miasta Dęblin - pan Waldemar skierował do pedagogów, wychowawców i pracowników szkoły pełne serdeczności słowa.  Nasz miły gość dziękując za trud wychowania podkreślił, jak wielką rolę odgrywają w życiu uczniów nauczyciele, którzy nie tylko kształcą, ale uczą jak żyć.

Dzień Edukacji Narodowej to również wyjątkowy czas dla uczniów, którzy wyróżnili się najlepszymi wynikami w nauce. Dyrektor ZSO pan Wojciech Lipnicki wręczył listy gratulacyjne stypendystom Jana Pawła II. Wyróżnieni licealiści to: Wojciech Kubak (kl. 2ab), Małgorzata Kurzyp  (kl. 2ab), Aleksandra Cichecka ( kl. 3ab), Jakub Sadurek (kl. 3ab), Piotr Zawadka (kl. 3ab), Izabela Jaraszek (kl. 3cd), Zuzanna Chochowska (kl. 3cd), Karolina Pawłowska (kl. 3cd), Sylwia Pudło (kl. 3cd). Natomiast „najlepsi z najlepszych” zostali zaproszeni na miejskie obchody Dnia Nauczyciela, które w tym roku zorganizowała SP nr 4. Serdeczne gratulacje należą się: Weronice Dąbrowskiej (kl. 8a SP nr 5), Aleksandrze Łuczyńskiej (kl. 7b SP nr 5), Jakubowi Rybakowi (kl. 6a SP nr 5), Łucji Zborowskiej (kl. 6a SP nr 5) oraz Julii Olender (kl. 3ab), Aleksandrze Zwolskiej (kl. 3ab LO) i Janowi Pawłaskowi (kl. 2ab LO).

Gratulacje i nagrody otrzymali również nauczyciele. Dyrektor ZSO wyróżnił następujących pedagogów: p. Romana Dariusza Bytniewskiego, p. Grażynę Całus, p. Danutę Czajkę, p. Tamarę Czyż – Kąsek, p. Tadeusza Dąbrowskiego, p. Renatę Fornal, p. Katarzynę Jaśkowską, p. Marię Komorzycką, p. Barbarę Kurek, p. Stanisława Oleksego, p. Martę Pataj, p. Jolantę Rozenbajgier, p. Elżbietę Smolińską – Cieśla, p. Beatę Sokołowską, p. Barbarę Stasiak, i p. Katarzynę Walencik. Szczególnym rodzajem nobilitacji za pracę dydaktyczno- wychowawczą są nagrody przyznawane przez Burmistrz Miasta Dęblina. 15 października br. otrzymały je dwie panie z ZSO – Iwona Jakóbik i Danuta Krajewska.

Po części oficjalnej przyszła chwila na występ przygotowany przez p. Barbarę Kurek  i jej wychowanków. Uczniowie klasy 2a swoim zaangażowaniem i występem wzruszyli publiczność. Piosenki, ciepłe wierszyki i taniec były ukłonem i podziękowaniem płynącym  w stronę wszystkich pracowników naszej placówki.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom ZSO życzymy, aby każdy dzień był wyjątkowy i dostarczał im satysfakcji.

Monika Busz

 

LINK: http://www.lo.deblin.pl/zso-deblin/aktualnosci-zso/677-swieto-edukacji-narodowej-w-zso-w-deblinie

Powrót