r. Imieniny:
logo

STRAŻACY Z OSP MASÓW OTRZYMALI NAWY SPRZĘT DO RATOWANIA ŻYCIA.

02.11.2018
Strażacy z OSP Masów otrzymali nawy sprzęt do ratowania życia. 31 października 2018 r. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka przekazała na ręce Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin – Masów Sebastiana Bargiełowskiego automatyczny defibrylator zewnętrzny oraz agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych.

Miasto Dęblin w ramach zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Miastem Dęblin, zakupiło dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin – Masów wyposażenie, które jest niezbędne przy udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym i pokrzywdzonym. W ramach zadania dokonano zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych.


Kwota dofinansowania to 27 295,99 zł co stanowi 99% realizowanego zadania. Wkład Miasta Dęblin to 275,72 zł co stanowi pozostały 1%.


Zachęcamy do obejrzenia foto relacji.
Powrót