r. Imieniny:
logo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W DĘBLINIE

19.02.2019
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W DĘBLINIE Po wielu latach wróciła do Dęblina NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA.

Dzięki staraniom Dyrektor Urszuli Pielackiej Chodoły i wsparciu personelu przychodni udało się złożyć odpowiednią ofertę i wygrać konkurs.
 
 
Od 1 marca 2019 r. w naszym mieście będzie do dyspozycji pacjentów Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska udzielana w 1 Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
ul. Rynek 14.
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
 
Dyżurujący lekarz udziela porad:
  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.
 
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W DĘBLINIE
Powrót