r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 08.04.2019 R.

08.04.2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 08.04.2019 R. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową budynku przedszkola specjalnego w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót