r. Imieniny:
logo

NABÓR WNIOSKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W ZAKRESIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA DĘBLIN

07.07.2016
NABÓR WNIOSKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W ZAKRESIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA DĘBLIN Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"... w dniach 11.07. – 15.07.2016 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Nabór dotyczy wniosków od osób fizycznych.

 

Osoby zainteresowane usunięciem odpadów i wyrobów zawierających azbest w 2016 roku, mogą uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 108 lub telefonicznie pod numerem tel. (81) 883 03 69.

 

Informacje dotyczące projektu dostępne są również na stronie internetowej projektu pod adresem: http://www.azbest.lubelskie.pl/

Powrót