r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019”

29.10.2018
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019”

Burmistrz Miasta Dęblin zarządza przeprowadzenie na terenie Miasta Dęblin konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Dęblin w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Konsultacje rozpoczną się w dniu 29 października 2018 r. i zakończą się
w dniu 9 listopada 2018 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały na stosownym formularzu (do pobrania). Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@um.deblin.pl

Informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.


Podstawa prawna
:

Zarządzenie Nr 149.2018 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 

Załączniki:

Projekt uchwały Rady Miasta Dęblin w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.30 MB]

Formularz konsultacji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

Powrót