r. Imieniny:
logo

NABÓR WNIOSKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

15.04.2016
NABÓR WNIOSKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"...

w dniach 18.04. – 29.04.2016 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach. Nabór dotyczy wniosków od osób fizycznych.

Osoby zainteresowane usunięciem odpadów i wyrobów zawierających azbest w 2016 roku, mogą uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 108 lub telefonicznie pod numerem tel. (81) 883 03 69.

Informacje dostępne są również na stronie internetowej projektu pod adresem: http://www.azbest.lubelskie.pl/

Powrót