r. Imieniny:
logo

OBCHODY 3 MAJOWE W DĘBLINIE

10.05.2016
OBCHODY 3 MAJOWE W DĘBLINIE Msza w intencji ojczyzny, apel pamięci, salwa honorowa i uroczysty przemarsz po ulicach miasta z udziałem Kompanii Honorowej oraz Orkiestry Wojskowej. Tradycyjnie i w podniosłej atmosferze po raz kolejny uczczono w Dęblinie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

„Konstytucja powinna być ojcowizną narodową, w której lud znajdzie jednocześnie pożywienie dla ducha i pożywienie dla ciała”.
Franncois Noel Babeuf

W tym roku to 225 rocznica jej uchwalenia a była to druga na świecie, a pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne, jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Niewątpliwie obchodzenie świąt narodowych jest ważnym elementem życia społecznego
i narodowego. Dzięki temu jest podtrzymywana tradycja i pamięć historyczna, która umożliwia kolejnym pokoleniom Polaków identyfikować się ze swoim narodem. 

 

Tegoroczne obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych, wojska, pocztów sztandarowych, organizacji pozarządowych, młodzieży i mieszkańców miasta. Msza koncelebrowana była przez Proboszczów dęblińskich parafii: Ks. Zbigniewa Daniluka i Ks. kpt. Marcina Czeropskiego. We mszy świętej uczestniczył również nowy Proboszcz Parafii Chrystusa Miłosiernego, Ks. Andrzej Kania. Kazanie nawiązujące do wartości narodowych i uczuć patriotycznych wygłosił Ks. Roman Truba. Po zakończeniu eucharystii ulicami 1 Maja i Warszawską, w asyście funkcjonariuszy Policji, przy dźwiękach Orkiestry Wojskowej i asyście Kompanii Honorowej przeszedł pochód 3 Majowy. Dalsza część uroczystości odbyła się na skwerze przed Urzędem Miasta. Po odsłuchaniu Hymnu Państwowego i podniesieniu na maszcie flagi biało-czerwonej głos zabrała Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka. W swoim okolicznościowym przemówieniu zwróciła się bezpośrednio do mieszkańców miasta min. takimi słowami:

 

Szanowni Państwo,

Życzę wszystkim zebranym, aby uczestnictwo w tegorocznych obchodach tego święta umocniło poczucie tożsamości i było powodem do wzmocnienia narodowej jedności oraz dumy bycia Polakiem w wolnej Polsce. 

Zarówno tu obecnym jak i wszystkim mieszkańcom życzę realizacji zamierzeń zarówno osobistych, jak i tych dla nas wspólnych. Życzę samych sukcesów, pogody ducha, nadziei na coraz lepsze jutro i wiary w to, że nasza przyszłość przyniesie nam tylko dobre doświadczenia. Patrzmy w tą przyszłość z wiarą i nadzieją, ufając w nasze niemałe możliwości. Wspólnie, unikając sporów, działajmy w naszym mieście. Niech każdy na miarę swoich możliwości i aspiracji dołoży swoją osobistą cegiełkę do tego miejsca, które kochamy - do naszej małej Ojczyzny, którą jest Dęblin. 

Po Apelu Pamięci i oddaniu Salwy Honorowej  przedstawiciele władz samorządowych, szkół, młodzieży, związków i organizacji pozarządowych złożyli wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości. W imieniu społeczności miasta wiązanki złożyli - Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dęblin Henryk Wiejak oraz Radny Rady Miasta Dęblin Robert Pasek.

 

W tym uroczystym dniu nie zabrakło również występu Orkiestry Wojskowej z Dęblina, która dała wyśmienity popis swoich umiejętności.

 

Ostatnim punktem obchodów 3 Majowych była Uroczysta Sesja Rady Miasta Dęblin na Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Uświetnieniem tego spotkania był występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Dęblinie. Uroczysta sesja była niewątpliwie ciekawą lekcją historii, która przywołała obecnym najważniejsze wydarzenia dla Narodu Polskiego.

 

W tegorocznych uroczystościach 3 Maja wzięli udział przedstawiciele i pracownicy samorządów na szczeblu Naszego miasta i powiatu. Przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, prokuratury, kolei, służby zdrowia, poczty i bankowości. Dyrektorzy i pracownicy instytucji i placówek oświatowych oraz wychowawczych. Duchowni oraz przedstawiciele klubów sportowych i stowarzyszeń. Lokalni przedsiębiorcy, zarządcy spółek i zakładów pracy. Nie zabrakło również mieszkańców Dęblina, którzy licznie zaszczycili tegoroczne obchody swoją obecnością.

 

 

Powrót