r. Imieniny:
logo

WIZYTA XIII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KORPUSU POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH

23.05.2016
Wizyta XIII Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich W dniu 13 maja 2016 roku gabinet Burmistrza Miasta Dęblin odwiedzili przedstawiciele 
XIII Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich.

Spotkanie z władzami miasta miało na celu wzmocnienie współpracy samorządu ze stowarzyszeniem, które w ubiegłym roku rozpoczęło swoją działalność na terenie Dęblina. Majowe spotkanie było efektem podpisanego 
w dniu 1 października 2015 roku Porozumienia o Współpracy między Miastem Dęblin 
a XIII Świętokrzyskim Korpusem Polskich Drużyn Strzeleckich.

 

Zgodnie z porozumieniem Burmistrz Miasta Dęblin oraz „Korpus Strzelecki” będą współpracować ze sobą w następujących celach: 

  1. Propagowanie idei obronności Państwa Polskiego i działanie na rzecz obronności;
  2. Upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;
  3. Przygotowywanie młodzieży- członków XIII Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich do pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz obrony cywilnej;
  4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz lokalna wzajemna promocja Miasta oraz Korpusu;
  5. Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu zagadnień związanych z działalnością Miasta;
  6. Realizacja pozostałych wspólnych przedsięwzięć na szczeblu lokalnym (m.in. organizacja oficjalnych imprez masowych o tematyce popularyzacyjnej miasto, tematykę historyczną i patriotyczną, udział w świętach i uroczystościach, prelekcje, wykłady, spotkania informacyjne w szkołach. W czasie występowania zagrożeń również: działania z zakresu obrony cywilnej i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, itd.
Powrót