r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE MZGK SP. Z O.O.

25.08.2016
OGŁOSZENIE MZGK Sp. z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że w związku z prowadzeniem prac związanych z wykonaniem odwiertu awaryjnej studni głębinowej na ujęciu wody „Wiślana” może występować przejściowe podwyższenie mętności wody spowodowane zwiększoną zawartością jonów wapnia, po dowierceniu się do kredowej warstwy wodonośnej

Możliwe są również zakłócenia w dostawie wody, spadki ciśnienia, a także woda może być okresowo chlorowana. Zakończenie prac z wykonaniem nowego odwiertu przewiduje się na dzień 31.08.2016 r. Spółka prowadzi działania, aby te zakłócenia były jak najmniejsze i w znaczący sposób nie wpływały na dostawę i jakość wody.
 
Za wynikające z tego powodu uciążliwości przepraszamy.

 

Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.
mgr inż. Alicja Zwierzchowska

Powrót