r. Imieniny:
logo

NOWA INWESTYCJA 6 SZPITALA WOJSKOWEGO W DĘBLINIE

29.08.2016
Nowa inwestycja 6 Szpitala Wojskowego w Dęblinie W czwartek, 25 sierpnia 2016r. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wzięła udział w otwarciu przebudowanego Bloku Operacyjnego w 6 Szpitalu Wojskowym 
w Dęblinie.

Inwestycja obejmowała przebudowę pomieszczeń istniejącego Bloku Operacyjnego znajdującego się w czterokondygnacyjnym budynku na drugim piętrze wraz  z przebudową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Bloku Operacyjnego wraz z urządzeniami znajdującymi się w wentylatorni na poddaszu. 
 
 Prace polegały  między innymi na wyburzeniu ścian działowych, wykonaniu nowych otworów dla nowych instalacji budynku, wykonaniu nowych ścian działowych, całkowitej wymianie stolarki drzwiowej oraz montaż wytwornicy wody lodowej na dachu budynku na zaprojektowanej stalowej konstrukcji wsporczej. 
 
Inwestycja sfinansowana została z dotacji organu założycielskiego MON i ze środków własnych Szpitala. 
 
Blok został zmodernizowany i dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 
Wyposażenie w postaci sprzętu i mebli finansowane zostało ze środków własnych placówki.

Aktualnie jest to jeden z najnowocześniejszych Bloków Operacyjnych w województwie lubelskim.

W skład bloku operacyjnego wchodzą:

  • 2 sale operacyjne,
  • 2 sale przygotowania pacjenta
  • 2 sale przygotowania personelu
  • sala wybudzeń z 2 łóżkami
  • śluza łóżkowa
  • śluza brudna i czysta (męska i damska)
  • brudownik czysty i brudny
  • pomieszczenie do mycia i dezynfekcji narzędzi
  • pomieszczenie dla personelu 
  • dyżurka

 

Powrót