r. Imieniny:
logo

UROCZYSTOŚĆ SYMBOLICZNEGO UPAMIĘTNIENIA JEŃCÓW - ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ ZAMORDOWANYCH I ZMARŁYCH W STALLAGU 307

24.10.2017
Uroczystość symbolicznego upamiętnienia jeńców - żołnierzy Armii Czerwonej zamordowanych i zmarłych w STALLAGU 307 Towarzystwo Przyjaciół Dęblina zorganizowało dnia 20 października 2017 r uroczystość symbolicznego upamiętnienia jeńców - żołnierzy Armii Czerwonej zamordowanych i zmarłych w STALLAGU 307 w latach 1941-1944, którzy zostali pochowani w nieoznakowanych mogiłach w pobliżu Cmentarza Wojennego Balonna w Dęblinie.

Nazistowski Stalag 307 był największym obozem jenieckim znajdującym się w Twierdzy Dęblin. Funkcjonował on od jesieni 1941 r., obejmował trzy części: dęblińską Cytadelę, fort VII twierdzy - Głusiec, oraz fort Balonna na stokach reduty generała Józefa Zajączka.  Opracowania historyczne wskazują, że od lipca 1941 do końca 1943 r. przebywało w nim rotacyjnie ok. 200 tysięcy jeńców. Od początku istnienia obozu Niemcy łamali postanowienia konwencji Genewskiej. Przybyłych do stalagu jeńców traktowano ze szczególnym okrucieństwem. Większość z nich została zgładzona lub zmarła z głodu albo w wyniku szerzących się epidemii.  Dla osób, które przetrwały, Stalag 307 pozostał prawdziwym piekłem na ziemi.

  
Podejmowane na wniosek mieszkańców naszego miasta działania Pana Tadeusza Opieki  zostały zakończone odtworzeniem upamiętnienia ofiar zbrodni niemieckich oraz wielkiej tragedii ludzi zamordowanych przez Hitlerowców w Stallagu 307.   


Powrót