r. Imieniny:
logo

PROMOCJA KSIĄŻKI „MASÓW HISTORIA O POTOMNYCH DLA POTOMNYCH” TADEUSZA SYLWESTRA OCHALA.

14.10.2021
Taduesz Ochal podczas promcji swojej książki na Masowie W MBP Filia Masów 7 października br. o godz. 10.30 odbyło się spotkanie autorskie Tadeusza Sylwestra Ochala z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie. Uczestniczyli w nim również wychowawcy klas, Pani Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Pani Monika Żmuda Dyrektor MDK oraz Pani Magdalena Krasuska Dyrektorka MBP.

Przed napisaniem publikacji autora interesował głownie rodowód rodziny, ale w trakcie poszukiwań jego praca poszerzyła się do całej dzielnicy. Powstała monografia została oparta o źródła pierwotne autora.

W czasie spotkania padały między innymi pytania o sposób poszukiwania swoich korzeni. Autor zachęcał dzieci, żeby rozmawiały z dziadkami o swoich przodkach, ponieważ historia rodzin składa się przecież na losy lokalnych społeczności i narodu, niczym zwierciadło je odbija.

Pan Sylwester Ochal otrzymał list gratulacyjny od Pani Beaty Siedleckiej Burmistrz Miasta Dęblin, upominki od dzieci i Dyrektora MBP.

Filia Masów wzbogaciła swoje zbiory regionalne w pozycję Tadeusza Sylwestra Ochala pt. „MASÓW HISTORIA O POTOMNYCH DLA POTOMNYCH”, uzupełniając w ten sposób wystawę fotograficzną „Masów (nie) zapomniany”, którą ofiarował bibliotece mieszkaniec dzielnicy.

 Pracownik MBP Filia Masów

 Jadwiga Ochal

    

 

http://www.deblin.naszabiblioteka.com/n,promocja-ksiazki-masow-historia-o-potomnych-dla-potomnych-tadeusza-sylwestra-ochala

Powrót