r. Imieniny:
logo

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

04.10.2016
Ślubowanie uczniów klas pierwszych Początek października to dla społeczności Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie czas szczególny. Wspominany wtedy wydarzenia z 1939 roku, ostatnią bitwę kampanii wrześniowej – bitwę pod Kockiem oraz jej dowódcę – generała Franciszka Kleeberga – patrona szkoły. Wspomnienie tych wydarzeń jest okazją do włączenia w społeczność szkoły nowoprzyjętych uczniów klas pierwszych.

Tegoroczna uroczystość  ślubowania odbyła się 3 października, w 77 rocznicę bitwy pod Kockiem.  Wzięli w niej udział: pani Dyrektor Jolanta Kiebzak, przewodnicząca Rady Rodziców - pani Monika Grzywacz, wychowawcy klas pierwszych: panie Monika Pawłowska (kl.1tei), Beata Liszkiewicz  (kl. 1 tm), Beata Adamczyk (kl. 1 tk),  pan Tomasz Nowak (kl.1tl), nauczyciele, rodzice oraz bohaterowie święta: uczniowie klas pierwszych Technikum Informatycznego, Technikum Elektrycznego,  Technikum Budowy Dróg i Mostów Kolejowych  i Technikum Mechanicznego. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odegraniem hymnu narodowego. Pani Dyrektor Jolanta Kiebzak, zwracając się w ciepłych słowach do młodzieży, podkreśliła , jak ważnym wydarzeniem w życiu uczniów jest ślubowanie. Mówiła o obowiązku podtrzymywania tradycji spoczywającym na młodym pokoleniu, zachęcała do kultywowania tradycji, czerpania wzorów z postawy Generała i jego żołnierzy.

Następnie przedstawiciele uczniów klas pierwszych stanęli do ślubowania na sztandar, przyrzekając godnie reprezentować szkołę, dochować wierności ideałom głoszonym przez jej patrona oraz złożyli kwiaty pod popiersiem generała F. Kleeberga.

Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali montażu słowno – muzycznego przybliżającego postać generała Franciszka Kleeberga i jego bohaterskich żołnierzy przygotowanego przez starszych kolegów pod okiem pań Teresy Kowalskiej i Urszuli Kostyry.  Oprawę muzyczną przygotowali pani Małgorzata Radomska i pan Jacek Rayski, który także akompaniował wykonawcom, a dekoracją zajęła się pani Anna Strumnik. Młodzież do ślubowania przygotowała pani Marzena Teodorowicz.

Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych na zawsze zachowają w swojej pamięci ten wyjątkowy dzień.
Powrót