r. Imieniny:
logo

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wnioski w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej zgodnie Zarządzeniem nr 127.2020 Burmistrza Dęblin z dnia 18 sierpnia 2020 r. należy składać najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny objęty wnioskiem.

 

Ikona pdfZarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin Nr 258.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 127.2020 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodzica lub opiekuna prawnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.19 MB]

 

Ikona pdf Zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin Nr 159.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 127.2020 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,66 MB ]

 

 

Ikona pdfWNIOSEK w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 258.2022), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [373.98 KB]

 

Ikona pdfUmowa na dowóz prywatnym samochodem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [278.66 KB]

 

PDFUmowa na dowóz środkami komunikacji publicznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [276.53 KB]

 

PDFOświadczenie o miejscu pracy rodzica lub opiekuna prawnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [260.26 KB]


PDFOświadczenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu, , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [188.46 KB]


PDFZarządzenie Nr 150.2020 BMD z dn. 25.09.2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [238.63 KB]

Powrót