r. Imieniny:
logo

STAŻ W HISZPANI DLA UCZNIÓW ZSZ NR 1

07.10.2016
Staż w Hiszpani dla uczniów ZSZ nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie weźmie udział w realizacji projektu mobilności pt. "Staż na start", współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Projekt będziemy realizować w konsorcjum, razem z koordynatorem przedsięwzięcia firmą szkoleniową DZ Consulting Sp. z o.o. z Krakowa, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy oraz Zespołem Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie. Przewidywany okres realizacji projektu to 01.06.2016 – 31.05.2017.

Celem główny projektu „Staż na start” będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów naszej szkoły i umożliwienie zdobycia dodatkowego doświadczenia dzięki udziałowi w zagranicznym stażu.

Projekt jest dedykowany 10 uczniom i uczennicom, kształcącym się w klasach o profilu technik mechanik lotniczy oraz zakłada udział w 2-tygodniowym stażu realizowanym w Sewilli, w Hiszpanii, we współpracy z agencją szkoleniowo-edukacyjną euroMind.

Program stażu będzie realizowany w warsztatach szkoły ADA-ITS, specjalizującej się w nauczaniu na kierunkach aeronautycznych oraz lokalnych przedsiębiorstwach: AIRBUS Defence & Space i AeroAljarafe.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Dofinansowanie pokrywa udział uczniów w bezpłatnych zajęciach językowo-kulturowo-pedagogicznych, przygotowujących do udziału w zagranicznym stażu, koszty transportu, pobytu, wyżywienia, ubezpieczenia i opieki ze strony instytucji przyjmujących.
 
W piątek 30 września 2016  w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie grupa uczniów, biorąca udział w projekcie europejskiego programu ERASMUS+ "Staż na start", uczestniczyła w rozmowach kwalifikacyjnych z hiszpańskim partnerem projektu.

Rozmowy prowadzono w języku angielskim i polskim,  wykorzystując technologię telekonferencji. Uczestniczyli w nich  po stronie polskiej uczniowie z Technikum Mechanicznego kształcący się w zawodzie technik mechanik lotniczy, a po stronie hiszpańskiej – koordynator naszego projektu w Sewilli, pani Anastazja Mróz, która reprezentowała partnera projektu, organizację euroMind S.L w Sewilli.  Uczniowie mieli okazję zaprezentowania własnych zainteresowań oraz oczekiwań i  preferencji dotyczących miejsca odbywania stażu w Hiszpanii. Obie strony zadowoleniez efektów spotkania.

Spotkanie było podsumowaniem przygotowań grupy uczniów delegowanych na staż, w ramach których poznawali kulturę i obyczaje kraju przyjmującego ich na staż, jego język hiszpański oraz zaawansowane elementy angielskiego języka lotniczo- technicznego.

Uczniowie wyjadą na staż  08 października 2016 roku.
Powrót