r. Imieniny:
logo

DYŻURY WAKACYJNE W DĘBLIŃSKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

05.06.2020
DYŻURY WAKACYJNE W DĘBLIŃSKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Szanowni Państwo, działając na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) organ prowadzący wyznacza na czas wakacji dyżury w miesiącu:

 

 

 

  1. lipiec 2020 r. - Miejskie Przedszkole nr 1 „Bajka” przy ul. Niepodległości 10a w Dęblinie, tel. (81) 883 06 07 oraz
    Miejskie Przedszkole nr 4 przy ul. Rogowskiego 5b w Dęblinie, tel. (81) 880 01 71,
  2.  sierpień 2020 r. - Miejskie Przedszkole nr 3 oddział przy ul. 15 P. P. „Wilków” 24 w Dęblinie, tel. (81) 723 78 39 oraz
    przy ul. Michalinowskiej 1a w Dęblinie, tel. (81) 883 38 83.

Jednocześnie informujemy, że przyjmowane będą tylko dzieci uczęszczające do danego przedszkola. Rezygnacja z rotacji dzieci ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19. W przedszkolach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone będą tylko przez pracowników danej placówki.

Informacje na temat przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny dostępne są ww. placówkach.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z dyrektorami poszczególnych przedszkoli

Powrót