r. Imieniny:
logo

KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZSZ NR 2

17.06.2020
Konkurs czytelniczy z języka angielskiego w ZSZ nr 2 W dniu 4.06.2020 r. odbył się w szkolny konkurs czytelniczy z języka angielskiego. Ze względu na formę nauczania prowadzoną obecnie, konkurs został przeprowadzony za pomocą używanego przez szkołę narzędzia – platformy Microsoft Office 365.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Technikum, a także Szkoły Branżowej.
 
Celem konkursu była popularyzacja literatury anglojęzycznej wśród młodzieży, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz aktywizowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać opowiadanie „In Another Country” autorstwa amerykańskiego pisarza Ernesta Hemingwaya.
 
Pytania konkursowe sprawdzały nie tylko znajomość lektury, ale także umiejętności językowe uczniów. Najlepsze odpowiedzi zostały udzielone przez Wiktorię Cybulę z klasy ITRR4 oraz Marię Lipską z klasy 2TEO.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a zwyciężczyniom gratulujemy.

 
Daria Madejska
Powrót