r. Imieniny:
logo

EGZAMIN MATURALNY W REŻIMIE SANITARNYM W ZSZ NR 2

17.06.2020
Egzamin maturalny w reżimie sanitarnym w ZSZ nr 2 Z miesięcznym opóźnieniem, 8 czerwca 2020 r. absolwenci Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego i Gastronomicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie przystąpili do egzaminu maturalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez MEN, CKE i GIS.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkoły i w salach egzaminacyjnych są dostępne środki do dezynfekcji rąk. Wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zarówno przy wejściu do szkoły, jak i po jej opuszczeniu. Maturzyści w maseczkach wchodzą do szkoły trzema wejściami, zachowując 1,5- metrowy odstęp między sobą. Każdy absolwent jest także zobowiązany do używania własnych przyborów pisemnych, tak aby ich nie pożyczać sobie nawzajem.
 
W czasie pisania egzaminu maturzyści mogą zdjąć maseczkę, ale muszą ją założyć podczas kontaktu z członkiem komisji egzaminacyjnej oraz wychodząc z sali egzaminacyjnej.
 
W tym roku egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej i potrwa do 29 czerwca.
 
Daria Madejska
 
Powrót