r. Imieniny:
logo

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ WYMARZONY MIŚ” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

27.11.2020
praca z konkursu „Mój wymarzony Miś” 25 listopada, czyli dokładnie w Dzień Pluszowego misia, został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas zerowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dęblinie, którym swoim patronatem objęła pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin.

Wzięły w nim udział 4 placówki z terenu Miasta Dęblin: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Miejskie Przedszkole nr 3 przy ulicy Michalinowskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego.

Prace plastyczne zachwyciły swoją oryginalnością i starannym wykonaniem. Każdy z misiów wymyślonych przez dzieci był jedyny i niepowtarzalny, wymarzony…

Spośród prac zgłoszonych do konkursu Komisja Konkursowa, w składzie: p. Anna Krawczak (MDK w Dęblinie), p. Zofia Mongard (nauczyciel-bibliotekarz w ZSO), Barbara Kurek (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZSO) oraz p. Sylwia Gromuł (nauczyciel wychowania przedszkolnego w ZSO, koordynator konkursu), wybrała i narodziła następujące z nich:

I miejsce (ex aequo) Ruben Kośla (Przedszkole nr 3 Michalinowska) oraz Jakub Moskowicz (SP5)

II miejsce – Oliwia Wiśniewska (SP4)

III miejsce – Kasia Wojdat (SP3)

Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Dęblin – Amelia Szewczykowska (SP5).

Wyróżnienia otrzymali:

Antoni Niezgoda (Przedszkole nr 3 Michalinowska)

Hanna Bielak (SP5);

Nina Ślusarz (SP4);

Zofia Błachnio (SP5;)

Zuzanna Cholewa (SP3)

Marcelina Prokocka (SP5).

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe (różne historie o misiach) oraz kolorowe materiały plastyczne, aby mogli dalej rozwijać swoje talenty artystyczne. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Dęblin.

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w Konkursie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz gadżety z logo Miasta Dęblin.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które włączyły się w organizację Konkursu,

  • zwłaszcza do pani Beaty Siedleckiej Burmistrz Miasta Dęblin za chęć objęcia Patronatem Honorowym tego wydarzenia i ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu;

  • pani Anny Krawczak z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, pani Zofii Mongard oraz pani Barbary Kurek (nauczycieli ZSO w Dęblinie) za pracę w Komisji Konkursowej i rzetelną ocenę prac dzieci;

  • pana Kamila Krypskiego z Urzędu Miasta Dęblin za pomoc w promocji Konkursu;

  • pani Krystynie Łopacie (absolwentce Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie) za zaprojektowanie logo Konkursu

  • oraz do nauczycieli placówek, które zgłosiły się do Konkursu:

  • pani Agnieszki Szkody (SP 4), pani Magdaleny Walas-Bryl i pani Marty Kubiak (Przedszkole nr 3 Michalinowska) oraz pani Estery Kośli (SP 3) za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Mam nadzieję, że pasja młodych artystów do tworzenia własnych i oryginalnych prac będzie rosła i rozwijała się z każdym dniem. Tego Wam wszystkim życzę.

Gratuluję serdecznie wszystkim nagrodzonym! Niech miś będzie z Wami! 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostały zaprezentowane na wystawie „Mój wymarzony miś”.

Autor: Sylwia Gromuł

 

http://www.lo.deblin.pl/zso-deblin/aktualnosci-zso/1026-konkurs-plastyczny-moj-wymarzony-mis-rozstrzygniety

 

Powrót