r. Imieniny:
logo

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW Z ZSO W DĘBLINIE

07.12.2020
Grafika Tegorocznymi beneficjentami Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020 zostało dwoje uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

W przypadku szkół średnich, w których funkcjonują 3 i 4 –letnie licea ogólnokształcące, przyznaje się po jednym stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

Weronika Dąbrowska z klasy 2b oraz Bartłomiej Pawłasek z klasy 3a znaleźli się w gronie 434 uczniów Lubelszczyzny uhonorowanych Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku 2020. Stypendia Premiera RP przyznawane są uczniom szczególnie uzdolnionym i uzyskującym wybitne osiągnięcia edukacyjne.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 w tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zrezygnował z uroczystej gali towarzyszącej wręczaniu nagród. Do szkoły przesłano dyplomy uznania, które zostaną wręczone uczniom po powrocie do szkoły, aby nadać wydarzeniu uroczysty ton. Na chwilę obecną Dyrektor ZSO Joanna Pardo przesłała gratulacje Weronice i Bartkowi przez dziennik elektroniczny.

Ogromnie cieszymy się z sukcesu dwójki naszych wyróżnionych uczniów, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Weronika i Bartek udowadniają, że pracowitość i rozwijanie talentów naprawdę popłaca. Ich sukces jest wyróżnieniem dla naszej szkoły i jednocześnie powodem do dumy dla naszych nauczycieli. Mamy również nadzieję, że będą oni przykładem i inspiracją dla innych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 

 

tekst: ZSO w Dęblinie

Źródło: http://www.lo.deblin.pl/zso-deblin/aktualnosci-zso/1030-stypendysci-prezesa-rady-ministrow-z-zso-w-deblinie

 

Powrót