r. Imieniny:
logo

LAUREACI KONKURSU O DĘBLINIE Z ZSO

15.12.2020
Wręczanie nagród – konkurs : „Dęblin na kartach historii”. Uczennica Michalina Jędrys. W czasach gdy zwiedzanie świata stało się tak proste, czy to osobiście, czy za pośrednictwem Internetu, koncentrujemy się na poznawaniu kultur dalekich, często niedostępnych. Studiujemy ich dzieje, poznajemy wydarzenia z czasów, gdy powstawały. Ciekawostki ze świata przesłaniają często nasze małe, lokalne historie. Rozbudzenie zainteresowania historią miast i miasteczek, czyli naszych małych ojczyzn, pozwala odkryć nieznane ogółowi wydarzenia, często jeszcze niezbadane.

Ważną inicjatywą przybliżającą mieszkańcom Dęblina jest propagowanie lokalnej historii zwłaszcza wśród młodego pokolenia dęblinian. 3 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Dęblin odbyło się wręczenie nagród uczniom biorącym udział w międzyszkolnym konkursie: „Dęblin na kartach historii”. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Dęblina oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. Honorowy patronat sprawowała Burmistrz Miasta Beata Siedlecka.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach. Pierwsza – to test ze znajomości historii naszego miasta. Dwie uczennice naszej szkoły, z klasy 2b LO stanęły na podium : Weronika Dąbrowska zajęła I miejsce, a Maria Kopeć - drugie .

W drugiej kategorii należało napisać biografię dęblinianina . Całe podium należało do uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 5. Wyniki przedstawiały się następująco: 1 miejsce – Michalina Jędrys, uczennica klasy 6b, 2 miejsce Oliwia Janiszek z klasy 8b, III miejsce – Nikola Pataj z klasy 6b.

Ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie.

Małgorzata Jakubik – Kopeć

Powrót