r. Imieniny:
logo

Z WIZYTĄ W IRPIENIU I KIJOWIE

26.10.2016
Z wizytą w Irpieniu i Kijowie W dniach 20-21 października 2016 r. dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Pani Jolanta Kiebzak oraz wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska –Gąsiewska, członek zarządu Antoni Całka złożyli wizytę w Irpieniu (obwód kijowski) i Kijowie.

To już kolejna wizyta delegacji powiatu ryckiego na Ukrainie. Współpraca ze stroną ukraińską zapoczątkowana została w roku 2012 podpisaniem umowy z włodarzami miasta Kowel. Dzięki niej w murach naszej szkoły od roku szkolnego 2012/2013 kształci się młodzież z Ukrainy.  Celem ostatniej wizyty u naszych wschodnich sąsiadów było podpisanie  umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie a Ekonomicznym Koledżem w Irpieniu, dotyczącej wymiany młodzieży, praktyk zawodowych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń i współpracy na płaszczyźnie kultury. Delegacja spotkała się także  z Prezydentem miasta Irpień i przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą  z polskimi firmami.

Omówiono możliwości współpracy pomiędzy stroną polską a ukraińską. W planie znalazło się także zwiedzanie miasta.

21.X.20s16 r. dyrektorzy obu szkół: Ekonomicznego Koledżu w Irpieniu i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie podpisali umowę o współpracy. Gospodarze bardzo ciepło, tradycyjnym ukraińskim korowajem przywitali przedstawicieli Powiatu Ryckiego. Goście mieli także możliwość obejrzenia szkoły. Spotkali się i rozmawiali z uczniami, pracownikami, rodzicami.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska –Gąsiewska, członek  zarządu Antoni Całka spotkali się z Prezydentem  oraz władzami i pracownikami Urzędu Miasta Irpień oraz przedsiębiorcami, zaprezentowali oba powiaty, wymienili się doświadczeniami, obejrzeli miasto. W godzinach popołudniowych zwiedzili stolicę Ukrainy - Kijów.

Mamy nadzieję, że wizyta zaprocentuje w przyszłości, przynosząc korzyści obu stronom, polskiej i ukraińskiej.


Powrót