r. Imieniny:
logo

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO 1 KLASY LO!

07.05.2021
Kawałek plakatu w formie graficznej Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie im. 15 Pułku Piechoty „Wilków" ZAPRASZA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

  • KLASA BIZNESOWA Rozszerzenia z przedmiotów w tej klasie to: matematyka, geografia, język angielski.
  • KLASA POLITECHNICZNA Rozszerzenia z przedmiotów w tej klasie to: matematyka, informatyka, język angielski.
  • KLASA PRZYRODNICZA Rozszerzenia z przedmiotów w tej klasie to: biologia, chemia, język angielski.
  • KLASA DZIENNIKARSKA Rozszerzenia z przedmiotów w tej klasie to: język polski, historia, język angielski.
ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków" 6 08-530 Dęblin
tel. 81 883 00 91 tel. kom. 535 933 523
email zso@deblin.pl http://www.lo.deblin.pl
 
ZNAJDŹ NAS NA FB 
 

Plakat w formie graficznej

Źródło: http://www.lo.deblin.pl/zso-deblin/aktualnosci-zso/1105-zapraszamy-kandydatow-do-1-klasy-lo

Powrót