r. Imieniny:
logo

PROGRAM „MALUCH+” DLA MIEJSKIEGO ŻŁOBKA „RAJ MALUCHA” W DĘBLINIE

18.06.2021
Zdjęcie sali nr 2 po remoncie i doposażone Miasto Dęblin pozyskało środki z Resortowego programu „Maluch+” 2021, który umożliwił adaptację i doposażenie Miejskiego Żłobka „Raj Malucha” w Dęblinie w celu zwiększenia ilości dostępnych miejsc.

 

 

 

 

 

 

Flaga i godło polski

Dla umożliwienia zwiększenia metrażu na potrzeby dzieci niezbędne było pozyskanie dwóch sal od Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II, remont i doposażenie w zakresie kosztów kwalifikowalnych programu.

Logo Ministerstwa Rodziny i polityki społecznej

 

Całe przedsięwzięcie kosztowało łącznie 108 717,00 zł. Koszty dotyczące inwestycji w postaci zakupu i montażu klimatyzatorów wyniosły 12 000,00 zł, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci 35 800,00 zł, zakup i montaż wyposażenia 48 721,00 zł, zakup pomocy do prowadzenia zajęć 12 196,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 86 973,00 zł.

Logo maluch+Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. “Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu “Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

 

 

Tekst: Wioleta Kość/ Podinspektor ds. oświaty/ Miasto Dęblin

Zdjęcia udostępnione przez Dyrektor Miejskiego Żłobka „Raj Malucha” w Dęblinie.

Powrót