r. Imieniny:
logo

PRZEKAZANIE PRZEZ KOMBATANTÓW SZTANDARU 15 PUŁKU PIECHOTY "WILKÓW" SPOŁECZNOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DĘBLINIE

07.12.2016
Przekazanie przez kombatantów Sztandaru 15 Pułku Piechoty "Wilków" społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie  
W piątkowe południe- 2 grudnia 2016r.- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie miała miejsce niezwykła uroczystość. Oto kombatanci 15 Pułku Piechoty "Wilków" AK dokonali aktu przekazania sztandaru pułku, którego imię nosi Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie od 1993r.

Od tego momentu datuje się przyjaźń kapitana Romana Maniaka oraz majora Eugeniusza Madonia z kolejnymi rocznikami licealistów, którzy przez wiele lat uczestniczyli w żywych lekcjach patriotyzmu. To z inicjatywy obu żołnierzy podziemia  sztandar otaczany szacunkiem przez najstarsze pokolenie  został przekazany zgodnie z ceremoniałem najpierw na ręce dyrektora Romana Bytniewskiego, a po prezentacji sztandaru  - uczniom Liceum. Świadectwem tej podniosłej chwili pozostanie AKT PRZEKAZANIA SZTANDARU, który znajdzie się - podobnie jak  sztandar- w kąciku historii szkoły i jej Patrona. Podkreślić należy wkład Burmistrz Miasta Dęblina Beaty Siedleckiej, dzięki której doszło- w porozumieniu z kombatantami – do historycznego przekazania sztandaru oraz ufundowania gabloty.

Data uroczystości była nieprzypadkowa, ponieważ 4 grudnia obchodzone było święto pułkowe, jak również dzień Patrona LO dla uczczenia aktu odznaczenia przez Marszałka  Józefa Piłsudskiego Orderem Wojennym Virtuti Militari sztandaru 15 Pułku Piechoty 4 grudnia 1920r. za wyjątkowe bohaterstwo w wojnie z bolszewikami. Przez wiele lat początek grudnia wiązał się ze spotkaniami z kombatantami, przypomnieniem dziejów formacji wojskowej oraz uroczystościami pod pomnikiem 15 Pułku Piechoty "Wilków" przy ulicy Podchorążych, na które ze sztandarem na czele podążali uczniowie liceum wraz  z nauczycielami.

Tegoroczną niecodzienną uroczystość w murach szkoły  uświetnili swą obecnością  licznie przybyli goście reprezentujący    władze samorządowe  Lubelszczyzny - przedstawiciel Marszałka województwa lubelskiego- Dariusz Działo, wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty –Marzena Grzeszczyk, starosta powiatu ryckiego -Stanisław Jagiełło, przewodnicząca rady powiatu ryckiego -Hanna Czerska- Gąsiewska, radni powiatowi: Stanisław Włodarczyk-wicestarosta, Włodzimierz Nowak i  Sławomir Ojrzyński, radni Miasta Dęblina: wiceprzewodniczący Henryk Wiejak, wiceprzewodniczący Andrzej Banaś,  Jerzy Sobiech, i Waldemar Warenica, przedstawiciele wojska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych zakładów pracy i  szkół dęblińskich, komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Krzysztof Miłosz, proboszcz parafii p.w. św. Piusa V w Dęblinie ks. Zbigniew Daniluk, a także wielu sponsorów, przyjaciół szkoły. Nie mogło zabraknąć na tym święcie również osób, które przyczyniły się do nadania imienia szkole, a więc  dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach 1990- 2004  Joanny Stecyny oraz autora projektu  sztandaru LO Adama  Cenkla. Obecność orkiestry Wojska Polskiego pod batutą kpt. Andrzeja Greszty  uświetniła te podniosłe chwile przeżywane przez wszystkich uczniów Liceum wraz z wychowawcami i pracownikami szkoły.

Dyrektor ZSO w Dęblinie  Roman Bytniewski podkreślił zasługi kombatantów: Eugeniusza Madonia ps. "Rower" i Romana Maniaka ps. "Sokrates", którzy w czasie II wojny światowej działali w konspiracji. Eugeniusz Madoń należał w czasie okupacji  do KEDYW-u, działał w ramach oddziału mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika" podczas Akcji "Burza" oraz w latach powojennych 1944-1947, jest ostatnim żyjącym żołnierzem oddziału ""Orlika". Natomiast Roman Maniak swą działalność podziemną rozpoczynał w konspiracyjnej drużynie harcerskiej, by później już jako żołnierz AK uczestniczyć w akcjach dywersyjnych skierowanych przeciwko okupantowi niemieckiemu. Poświęcenie w czasie wojny, a także bogata działalność powojenna w krzewieniu tradycji 15 Pułku Piechoty, zarówno "Sokratesa", jak i "Rowera",  były doceniane wielokrotnie przez władze państwowe. Także i podczas tej uroczystości kombatanci zostali uhonorowani odznaczeniami:  „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju” przyznawanym przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, a także odznaką  honorowąZasłużony  dla Województwa  Lubelskiego” przyznaną przez Marszałka województwa lubelskiego  Sławomira Sosnowskiego. Wzruszeni i nieco zaskoczeni  kombatanci w żołnierskich słowach dziękowali  za wyróżnienia, a gromkie brawa powstałej z miejsca młodzieży i gości były potwierdzeniem szacunku, jakim są darzeni. Obaj panowie podkreślali wagę słów znajdujących się na sztandarze:  Bóg, Honor, Ojczyzna  oraz  wyrażali nadzieję, że młode pokolenie będzie potrafiło godnie nieść przekazany sztandar i szlachetnie postępować według tych wartości. To były chwile, gdy niejednej osobie na tej sali zakręciła się łza w oku.

Ze wzruszeniem wypowiadali się również  zaproszeni goście, dziękując kombatantom za kultywowanie   przez lata tradycji pułkowych i krzewienie patriotyzmu. Szczególne podziękowania w postaci pamiątkowych  ryngrafów przekazał dyrektor ZSO w Dęblinie panom Eugeniuszowi Madoniowi  i  Romanowi Maniakowi, Burmistrz Miasta Dęblina Beacie Siedleckiej, Joannie Stecynie, Adamowi Cenklowi i Krzysztofowi Karbowskiemu, który przez kilka lat opiekował się sztandarem.
                
Uroczystość,  będąca żywą lekcją patriotyzmu, uświetniona została wzruszającym występem uczniów, którzy w montażu słowno-muzycznym, przypominając dzieje 15 Pułku Piechoty "Wilków",  pięknie recytowanymi wierszami i piosenkami wprowadzili wszystkich w zadumę nad losami Polaków. Ale chyba wielu osobom drgnęło serce, gdy orkiestra wojskowa zagrała znane pieśni legionowe i patriotyczne oraz przeboje muzyki popularnej, kończąc swój występ standardami jazzowymi. 
           
Ten mocny akcent muzyczny zakończył święto, które na zawsze zapisało się w historii Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie. Przez wiele minut po uroczystości młodzież rozmawiała z kombatantami, robiono sobie pamiątkowe zdjęcia. Tego już nie było w programie uroczystości, ale złożyło się na spontaniczną reakcję młodych  na przesłanie tych, którzy w tym dniu przekazali im najcenniejszą dla nich rzecz- sztandar- symbol honoru.


Powrót