r. Imieniny:
logo

STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZSZ NR 1

13.12.2016
Nasz sukces.
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego stypendia dla wybitnie zdolnych uczniów. Stypendia finansowane są z programów stypendialnych" Lubelskie wspiera uzdolnionych" oraz "Lubelska Kuźnia talentów". Uroczystą Galę wręczenia listów gratulacyjnych zorganizowano 9 grudnia 2016r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Nasi stypendyści:

Patryk Sędowski  uczeń klasy 2 tl1- najlepszy uczeń w roku szkolnym 2015/2016 w całym zespole szkół. Jego średnia końcoworoczna to 5,16. Jest  uczniem, który otrzymał podwójne stypendium zarówno z projektu "Lubelskie wspiera uzdolnionych" jak i z  programu "Lubelska kuźnia talentów". Patryk jest uczniem zdolnym,  bardzo pilnym, pracowitym i ambitnym, systematycznie wykonuje powierzone mu zadania i jest w nich bardzo wytrwały, pracuje szybko i dokładnie. Jego zainteresowania związane są z naukami ścisłymi, jak matematyka, fizyka, oraz przedmioty zawodowe. Chętnie rozwiązuje dodatkowe zadania i bierze czynny udział w konkursach wiedzy.  Posiada predyspozycje teoretyczne i praktyczne dla zawodu mechanik lotniczy. Jego opiekunami dydaktycznymi czuwającymi nad jego indywidualnym rozwojem edukacyjnym są p. Magdalena Wojdat - nauczyciel matematyki i fizyki oraz p. Mirosław Lentas - nauczyciel aerodynamiki i mechaniki lotu.

Tomasz Sudoł uczeń klasy 2 te - najlepszy uczeń w roku szkolnym 2015/2016 w Technikum Elektrycznym. Tomek otrzymał stypendium z projektu "Lubelska kuźnia talentów". Jest uczniem zdolnym, pracowitym i systematycznym.  Jego mocną stroną jest odpowiedzialność, solidność, cierpliwość, nie zniechęca się trudnościami. Posiada predyspozycje teoretyczne i praktyczne dla zawodu elektronika, automatyka, elektryka. Interesuje się nowoczesnymi technologiami. Jest uzdolniony matematycznie. Jego opiekunem dydaktycznym czuwającymi nad jego indywidualnym rozwojem edukacyjnym jest p. Mariusz Wojtaś -  nauczyciel elektrotechniki i elektroniki oraz pomiarów w elektrotechnice i elektronice.

Serdecznie gratulujemy i obiecujemy, że będziemy ich wspierać  i motywować w dążeniu do osiągania wysokich rezultatów w nauce i rozwoju osobistym.
Opisała: pedagog szkolny - I. Z.
Powrót