r. Imieniny:
logo

MECHANIK LOTNICZY – ZAWÓD CZY PASJA?

13.02.2017
Mechanik lotniczy – zawód czy pasja? Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, na zaproszenie Pani Jolanty Kiebzak – Dyrektora szkoły w dniu 10.02.2017r., przybyli na spotkanie z uczniami i uczennicami siedmiu klas technik mechanik lotniczy przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie tj. Pan Tomasz Grzegorczyk - Dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego oraz Pan Tadeusz Gembski - Naczelnik Inspektoratu Personelu Technicznego.

Plan spotkania i jego realizacja (np. na podstawie opinii uczniów klasy III TL2) dostarczyła wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi na kluczowe pytania postawione uczestnikom przez prowadzących:


1.Czy dobrze wybrałam/-em szkołę i przyszły zawód?

2.Co dalej maturzysto?

3.Czy każdy mechanik musi mieć licencję?

4.Co oznacza kategoria licencji?

5.Co muszę zrobić aby dostać licencję?

6.Czy warto zakładać Książkę Mechanika Lotniczego?

7.Czy warto znać języki obce?

8.Gdzie szukać informacji na temat licencji?

W ciekawie prowadzonym spotkaniu uczestniczyło 124 uczniów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu licencjonowanego technika mechanika lotniczego. Zaproszeni przedstawiciele ULC w Warszawie w dość przystępny sposób przybliżyli trudny proces pozyskania uprawnień do poświadczania obsługi statków powietrznych lecz jednocześnie wskazali zalety i ciekawe perspektywy przyszłej pracy. Transport lotniczy w Polsce i na świecie rozwija się dynamicznie – przybywa lotnisk, przybywa operatorów, rozwija się przemysł lotniczy. Przytoczone i potwierdzone danymi statystycznymi fakty powodują, iż licencjonowanych mechaników lotniczych brakuje, a deficyt dobrze wykształconych kadr z upływem czasu będzie się powiększał

Według słów Pana Tomasza Grzegorczyka mechanik lotniczy to zawód trudny i odpowiedzialny ale zarazem prestiżowy i dający wielką satysfakcję oraz pewność zatrudnienia. W roku 2016 w Polsce funkcjonowało 30 lotniczych przedsiębiorstw produkujących i około 110 certyfikowanych organizacji obsługowych na 14 lotniskach certyfikowanych, 5 użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji oraz 39 lotniskach użytku wyłącznego – w tym 29 aeroklubowych. Z przytoczonych przez prelegenta danych widać możliwości przyszłej pracy dla mechaników lotniczych. W Polsce było tylko 1752 ważnych licencji mechanika lotniczego na koniec 2016r.

Dodatkowym atutem spotkania była możliwość zadawania bezpośrednich pytań z czego skwapliwie korzystali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

Materiały z dzisiejszego spotkania zostaną umieszczone w panelu uczniowskim.

Opracował: Czesław Domański


Link do fotogalerii http://www.zsz1deblin.pl/a,45,mechanik-lotniczy-zawod-czy-pasja

Powrót