r. Imieniny:
logo

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W DĘBLINIE. 55 JUBILEUSZ SP NR 5 W DĘBLINIE

25.10.2022
Miejski Dzień Edukacji Narodowej w Dęblinie. 55 jubileusz SP nr 5 w Dęblinie W dniu 14 października br. odbył się Miejski Dzień Edukacji Narodowej w Dęblinie. Z tej okazji dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz instytucji stacjonujących na terenie miasta i nie tylko, spotkali się na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, by docenić i nagrodzić osoby najbardziej zaangażowane w życie dęblińskiej oświaty.

Podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dęblinie obchodziła również swój 55 jubileusz.  

 

 

Apel rozpoczął się tradycyjnie od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie Dyrektor ZSO w Dęblinie Pani Joanna Pardo przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość.

 

Podczas przemówienia Dyrektor Pardo podkreśliła znaczenie edukacji i zawodu nauczyciela w życiu każdego człowieka, złożyła serdeczne podziękowania nauczycielom za trud i pracę, życząc jednocześnie wielu sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wytrwałości oraz niesłabnącego zaangażowania. Podziękowania za lata pracy na rzecz szkoły skierowane zostały, także do emerytowanych pracowników ZSO w Dęblinie.

Następnie p. Dyrektor przedstawiła krótki rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 5, podkreślając  ogromny wkład  nauczycieli  w wychowanie kolejnych pokoleń młodych obywateli naszego miasta.

 

Słowa uznania i podziękowania do wszystkich skierowała, także Burmistrz Miasta Dęblin – Beata Siedlecka, mówiąc o historii Szkoły Podstawowej nr 5 – naszej zacnej jubilatki, inwestycjach organu prowadzącego, upiększających szkołę oraz o zawodzie nauczyciela w dzisiejszych czasach. Gorące słowa skierowała także do gości i pracowników ZSO.

Do zgromadzonych przemówił, również wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie p. Mirosław Wójcik, który na zakończenie zaśpiewał utwór z repertuaru Alicji Majewskiej, zyskując aplauz publiczności oraz Dowódca 1 Batalionu Drogowo-Mostowego, ppłk mgr inż. Jacek Zaniewski opowiadając o trudach dnia codziennego każdego nauczyciela, składając serdeczne życzenia z okazji tak pięknego święta. W imieniu Rady Rodziców głos zabrał jej Przewodniczący - p. Michał Woźniak, który podobnie jak poprzednicy życzył SP nr 5 i nauczycielom wielu wspaniałych lat. Serdeczne słowa popłynęły także  ze strony byłej dyrektor ZSO p. Joanny Marii Stecyny, która z sentymentem mówiła
o historii szkoły i etosie nauczyciela. W czasie przemówień gości nie zabrakło życzeń, upominków, listów gratulacyjnych i ciepłych słów.

Z racji zdobycia stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczyciele ze szkół dęblińskich złożyli ślubowanie na sztandar Miast Deblin i otrzymali akty mianowania z rąk Burmistrza Dęblina. Wśród składających ślubowanie znaleźli się: p. Sylwia Gromuł (ZSO), p. Renata Zaranowicz (SOS –W), Piotr Bancerz (SOS –W) i  ks. Dariusz Wójcik (ZSO).

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie przez p. Beatę Siedlecką Nagród Burmistrza, a otrzymali je: p. Beata Kursa (dyrektor SOS –W), p. Jolanta Tarka (wicedyrektor SOS –W)  p. Bożena Nowak (dyrektor SP nr 2), p. Bożena Słapek (wicedyrektor SP nr 4),  p. Ewa Nowak (ZSO), p. Katarzyna Walencik (ZSO), p. Bożena Cybula (SP nr 2),  p. Marlena Lipnicka (ZS-P nr 3), p. Iwona Papis (Miejskie Przedszkole nr 4)

Również nauczyciele  ZSO zostali uhonorowani przez p. Joannę Pardo Nagrodą Dyrektora. W tym roku nagrody otrzymali: p. Beata  Byś, p. Danuta Czajka, p.Tamara Czyż – Kąsek, p. Agnieszka Drwal,
p. Iwona Gorczyca, p. Anna Iwanek, p. Leonarda Jarząb, p. Wojciech Joński, p. Iwona Kamer, p. Maria Komorzycka, p. Mariola Krekora, p. Anna Lipnicka, p. Anna Opalińska, p. Marta Pataj, p. Barbara Stasiak

Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowych była część artystyczna przygotowana przez
p. Barbarę Kurek i klasę 3a. Mali artyści zaprezentowali humorystyczny program o zmianach w oświacie  oraz uatrakcyjnili swój występ śpiewem i tańcem. W tym uroczystym dniu zaprezentowali swoje umiejętności także nasi licealiści. Jako pierwsza wystąpiła uczennica klasy 2a  LO Mercedes Szulen, Mistrzyni Świata w Tańcu Sportowym Juniorów, która zaprezentowała niekonwencjonalny układ taneczny. Po Mercedes wystąpili uczniowie klasy 1a LO (byli absolwenci SP 5), prezentując swoje umiejętności muzyczne. Aleksander Ruszuk zagrał na pianinie melodię z filmu „Amelia”, zaś Franciszek Drwal wykonał Nocturn op.9 no. 2 . Na zakończenie chłopcy zagrali  na cztery ręce melodię skomponowaną przez Hansa Zimmera do filmu „Interstallaer”.

Imprezę prowadziła p. T. Czyż- Kąsek, wprowadzając nas w kolejne punkty programu. Uwagę gości przyciągnęła piękna dekoracja wykonana przez panie: Iwonę Kamer, Iwonę Gorczycę, Katarzynę Jaśkowską oraz p. Grażynę Całus i Beatę Byś.

Na pamiątkę miłego spotkania goście wychodząc z sali gimnastycznej otrzymali  drobny upominek. Pani Dyrektor zachęciła do oglądania na stołówce LO- podczas poczęstunku- wystawy zdjęć poświęconej historii Szkoły Podstawowej nr 5 oraz kronik, a także do wpisywania się do księgi pamiątkowej.

Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor Pardo podziękowała za pomoc w jej przygotowaniu licznym sponsorom.

Słowa podziękowania skierowane zostały także  do p. Iwony Jagiełło –  intendentki ZSO oraz pań kucharek, które zadbały o przygotowanie poczęstunku.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek dla gości na stołówce LO, podczas którego były wspomnienia, oglądanie tablic ze zdjęciami, a także rozmowy i miłe słowa pod adresem „Piątki”, jej nauczycieli i uczniów. Zaproszeni goście oglądali kroniki szkoły oraz wpisywali się do pamiątkowej księgi.

Była to piękna uroczystość, na której mogliśmy zobaczyć kwiat naszej dęblińskiej oświaty. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów i tak wspaniałych jubileuszy.

Tekst: ZSO

Redakcja: Miasto Dęblin / Kamil Krypski inspektor ds. promocji

Zdjęcia: Miasto Dęblin  / Kamil Krypski inspektor ds. promocji

 

Miasto Dęblin Pozytywnie

 

Powrót