r. Imieniny:
logo

ILE RAZEM DRÓG PRZEBYTYCH…

08.05.2017
ILE RAZEM DRÓG PRZEBYTYCH…
27 kwietnia 2017 w górnej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbyło się pożegnanie uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Dęblina Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Dęblina Waldemar Chochowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Anna Wojdyła - Pawlak, przewodniczący Rady Rodziców Wiesław Kieliszek, rodzice uczniów, grono pedagogiczne szkoły oraz uczniowie klas drugich LO.

 

Po przemówieniu dyrektora Romana Bytniewskiego i zaproszonych gości zostały wręczone nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w edukacji oraz dyplomy za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz pracę na rzecz szkoły. Dyrektor ZSO w Dęblinie w imieniu Rady Pedagogicznej, wręczył także rodzicom pisemne podziękowania za zaangażowanie w działalność szkoły.

Drugą część uroczystości stanowił program artystyczny przygotowany przez uczniów klas drugich. Prezentacja zdjęć z przeżytych wspólnie chwil w szkole wywołała i śmiech i wzruszenie wszystkich obecnych na uroczystości. Uroczystość zakończyła niespodzianka filmowa, którą przygotowała dla swojej ukochanej wychowawczyni klasa 3e.

Z pewnością było to wyjątkowe popołudnie, które zapadnie na długo w pamięci tegorocznych absolwentów oraz wszystkich osób zebranych na sali. Teraz będziemy trzymać kciuki, by wszyscy zdali maturę.

Powrót