r. Imieniny:
logo

KONKURS „EKOPRACOWNIA- ZIELONE SERCE SZKOŁY”

29.03.2023
kawałek plakatu Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dęblinie zgłosił się do Wojewódzkiego Konkursu pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Cel Konkursu to podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tematyki: zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz odnawialnych źródeł energii, natomiast nagrodą jest utworzenie i wyposażenie ekopracowni/sal edukacyjnych: przyrodniczych lub dotyczących odnawialnych źródeł energii, wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego.
 
Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do końca marca  przedstawić kreatywne działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz scenariusz wykorzystania planowanych do utworzenia w ramach Konkursu ekopracowni/sal edukacyjnych: przyrodniczych lub dotyczących odnawialnych źródeł energii wraz z opisem zasięgu społecznego podejmowanych działań. Działania te oraz scenariusz należało opisać w zgłoszeniu konkursowym oraz zobrazować  poprzez nagranie krótkiego filmu.
 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu konkursowego, przygotowanego przez uczniów  i nauczycieli naszej placówki.
 
Film można obejrzeć na stronie SOSW Dęblin pod linkiem:
 
 
Autor: koordynator: Kinga Dąbek
 
Miasto Dęblin Pozytywnie 
 
Powrót