r. Imieniny:
logo

PASZPORT DO PRZYSZŁOŚCI DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W DĘBLINIE

06.07.2017
Paszport do przyszłości dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie 
Projekt naszej szkoły pt. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” decyzją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został zatwierdzony do realizacji i będzie całkowicie finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 125 474,00 EURO, tj. 540 353,78 PLN.

W ramach tego projektu 50 uczniów techników: ekonomicznego, gastronomicznego i hotelarskiego wyjedzie do Portugalii i Hiszpanii. Będą to dwie grupy wyjazdowe. Na przełomie kwietnia i maja 2018 r. 34 uczniów odbędzie czterotygodniowe praktyki zawodowe w firmach portugalskich, w takich miejscowościach jak Barcelos, Braga, Esposende czy Apulia, natomiast w lipcu 2018 r. 16 uczniów będzie realizowało trzytygodniowy staż zawodowy w miejscowości Vigo w Hiszpanii. Partner zagraniczny naszego projektu Intercultural Association Mobility Friends zapewnia dobre miejsca praktyk i staży, bardzo korzystne warunki zakwaterowania i wyżywienia, transport lokalny oraz program kulturowy, w tym wycieczki i spotkania integracyjne.

 

Jest to już drugi europejski projekt zagraniczny realizowany przez szkolę. Nasze projekty są rozwojowe. Początkowo była to tylko Portugalia, teraz jest Portugalia i Hiszpania, a już w następnym projekcie chcemy umożliwić uczniom wyjazdy również do Włoch i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy wyjątkową szkołą, dającą szansę atrakcyjnych wyjazdów zagranicznych dużej liczbie uczniów. W zasadzie każdy uczeń technikum ekonomicznego, gastronomicznego i hotelarskiego może choć raz być uczestnikiem projektu mobilnościowego. Zależy nam na podniesieniu jakości szkolnictwa zawodowego, dlatego podejmujemy wszelkie działania zmierzające przede wszystkim do zwiększenia konkurencyjność naszych uczniów w poszukiwaniu pierwszej pracy. Uczestnictwo w projektach to wspaniała przygoda, połączona z poznaniem danego kraju, jego kultury, przyrody, obyczajów, kuchni, ale też cenne doświadczenie zawodowe. Bardzo pozytywnie wpływa na uczniów, zwiększa ich motywację do nauki, kompetencje językowe, buduje wiarę we własne siły, kształtuje postawę otwartości na świat i uczy korzystania z możliwości i szans, jakie dają europejskie rynki pracy.

 

Dyrektor szkoły Gabriela Wojdat

Powrót