r. Imieniny:
logo

ŚLUBOWALI NA SZTANDAR SZKOŁY…

09.10.2017
Ślubowali na Sztandar szkoły… W dniu 4 października 2017 roku wszyscy uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, zebrali się w auli szkolnej na uroczystości ślubowania.

Po wprowadzeniu sztandaru nastąpiło powitanie osób zgromadzonych na uroczystości, po czym głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Kiebzak, która przybliżyła uczniom historię nadania szkole sztandaru i imienia bohaterskiego Generała Franciszka Kleeberga. Pani dyrektor przypomniała, że 19 kwietnia 1986 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie dołączył do szacownej rodziny Kleebergowskiej przyjmując za patrona Generała Franciszka Kleeberga. Mówiła, że wybór takiego patrona, choć oczywisty, nie był ani łatwy ani prosty, zważywszy na sytuację społeczno-polityczną lat osiemdziesiątych XX wieku. Determinacja, praca i starania całej społeczności szkolnej i rodziców, z pomocą lokalnych zakładów pracy i szkół doprowadziły do zatwierdzenia przez władze oświatowe kandydata na patrona. W dniu nadania imienia Komitet Rodzicielski i okoliczne zakłady pracy przekazały szkole okazały sztandar. Ten, który dziś młodzież będzie ślubowała. Mówiła też o tym, że od 1986 roku szkoła stara się uczestniczyć we wszelkich działaniach, wydarzeniach, obchodach, konkursach związanych z generałem Franciszkiem Kleebergiem i Samodzielną Grupą Operacyjną „Polesie”. Szkoła posiada Salę Tradycji poświęconą SGO „Polesie” i jego dowódcy. W kolejne rocznice walk stoczonych przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” uczniowie i nauczyciele wraz ze sztandarem uczestniczą w uroczystościach rocznicowych organizowanych w Kocku, Adamowie, Serokomli, Turzystwie, Kalinowym Dole i w Woli Gułowskiej. Ponadto poczet sztandarowy szkoły uczestniczy we wszystkich ważnych obchodach rocznic i świąt państwowych, przede wszystkim w obchodach rocznicy urodzin i śmierci Generała.

Powiedziała też , że my, żyjący na początku XXI wieku,  niezmiennie jesteśmy dumni z tego wyboru. Wierzymy, że również przez nasze starania pamięć ta, choć już bardziej odległa w czasie to jest i nadal będzie żywa. Następnie rozpoczęła się ceremonia ślubowania na sztandar, podczas której pierwszoklasiści zobowiązali się do przestrzegania najważniejszych życiowych i szkolnych wartości. Zgromadzeni mogli także usłyszeć krótką cześć artystyczną o patriotycznym charakterze   przygotowaną przez młodzież klas starszych. Scenariusz przygotowała Pani Urszula Kostyra i Pani Teresa Kowalska, oprawę muzyczną Pani Małgorzata Radomska, a o dekorację zadbała Pani Anna Strumnik. Młodzież złożyła zgodnie z tradycją wiązankę pod popiersiem bohaterskiego generała w głównym holu szkoły.

Mamy nadzieję, że uroczystość skłoniła wszystkich do refleksji na temat zła wojny. Wierzymy, że nigdy nie będziemy musieli przeżywać tego, czego doświadczyli polscy żołnierze walczący pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga pod
Kockiem.

Powrót