r. Imieniny:
logo

ZŁOTY JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 5

17.10.2017
ZŁOTY JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 5 „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina” Ten rok jest wyjątkowy dla społeczności ZSO, a w szczególności dla Szkoły Podstawowej nr 5, która obchodzi 50 –lecie istnienia. W 1967 roku uczniowie po raz pierwszy przekroczyli progi nowej szkoły, gdyż wcześniej lekcje odbywały się w salach na parterze liceum. Obecnie szkoła kwitnie nie tylko swoim wyglądem, ale także rzeszami absolwentów.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już 12 października br. Najmłodsi uczniowie  wraz z wychowawcami obejrzeli wystawy okolicznościowe towarzyszące obchodom, a następnie udali się na uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały nagrody za udział w konkursach. Z okazji 50. urodzin naszej szkoły zostały zorganizowany konkurs literacki na najpiękniejszy wiersz o jubilatce oraz konkurs plastyczny na laurkę dla naszej szkoły. Oba konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nagrody zostały wręczone przez jury  p. Annę Grządkę, p. Iwonę Kamer i p. Zofię Mongard. Laureaci odczytali swoje utwory, zaś prace plastyczne można było podziwiać na jednej z wystaw. W trakcie uroczystości został odśpiewany hymn szkoły Generała Sikorskiego marsz żałobny. Następnie uczniowie obejrzeli program artystyczny, w który została wpleciona prezentacja o historii szkoły. Zachwyt budziła również przepiękna dekoracja, wykonana przez p. Ewę Szewczykowską. Zwieńczeniem tego dnia były rozgrywki sportowe i wspólny taniec dla klas 4-7 przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Natomiast klasy 0-3 pod opieką wychowawców wzięły udział w kolorowym korowodzie.

Dzień później mury placówki zgromadziły wielu zacnych gości. 13 października br. świętowaliśmy podwójnie – 50. jubileusz SP oraz dzień Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku współgospodarzem uroczystości była burmistrz miasta Dęblin p. Beata Siedlecka, która zaprosiła do naszej szkoły nauczycieli z dęblińskich szkół, aby wspólnie celebrować ten wyjątkowy dzień. Dostojeństwa uroczystości dodawały poczty sztandarowe: SP nr 5 im. W. Sikorskiego, LO im. 15 P.P.”Wilków” oraz Urzędu Miasta Dęblin. Dyrektor ZSO w Dęblinie p. Roman Bytniewski uroczyście powitał zacnych gości, min.: burmistrz miasta Dęblin – p. Beatę Siedlecką, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – p. Zofię Grulę, inspektor ds. oświaty - p. Barbarę Sołtys, przewodniczącego Rady Miasta - p. Waldemara Chochowskiego, wicestarostę powiatu Ryki -  Stanisława Włodarczyka, wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty – p. Aleksandrę Sępoch,, proboszczów dęblińskich parafii: ks. Andrzeja Kanię, ks. Zbigniewa Daniluka, dyrektorów placówek oświatowych w Dęblinie – p. Elżbietę Trzaskowską, p. Gabrielę Wojdat, p. Annę Dominiak, p. Beatę Kursę, p. Bożenę Nowak, p. Dorotę Wójcicką, p. Małgorzatę Wnuk, p. Jadwigę Marzysz, p. Krystynę Mączkę, przedstawiciela  ZNP - p.  Władysława Sołopę,  dyrektor Miejskiej Biblioteki – p. Dagmarę Jarosz, przewodniczącego Rady Rodziców – p. Wiesława Kieliszka oraz przyjaciół szkoły, p. Wacława Jopka- przedstawiciela WZinż, Mirosława Błażejczyka, por. Grzegorza Chęć,  emerytowanych nauczycieli i rodziców. W czasie przemówień gości nie zabrakło życzeń, upominków, listów gratulacyjnych i ciepłych słów. Władze miejskie ufundowały dla uczniów wyposażenie świetlicy szkolnej, która jak wiemy jest ważnym miejscem zawłaszcza dla najmłodszych wychowanków.  

Przy okazji tak pięknej i niepowtarzalnej uroczystości nowo mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie. Również uczniowie klas pierwszych SP i LO  wypowiedzieli słowa przysięgi na sztandar naszej szkoły. Święto KEN to także okazja, by uhonorować wyróżnieniami pracę pedagogów. Pani Beata Siedlecka podziękowała za trud i pracę wyróżnionym nauczycielom.  Nagrodę Burmistrza Miasta Dęblin odebrały panie: Anna Dominiak (SP nr 3), Kamila Kuźma- Smaga (SP nr 3), Justyna Zając (SP nr 4), Grażyna Kiliszek (SP nr 2), Jolanta Kutera (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), Elżbieta Kalbarczyk (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), Jadwiga Marzysz (Miejskie Przedszkole nr 4), Elżbieta Kasprzak (Miejskie Przedszkole nr 3) oraz dwie nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących – panie Anna Grządka i Monika Busz. Pani burmistrz wręczyła również uczniom dęblińskich szkół, osiągającym najlepsze wyniki w nauce stypendia im. Jana Pawła II. Z kolei dyrektor ZSO p. Roman Bytniewski podziękował za zaangażowanie i wzorową pracę nauczycielom, wręczając Nagrody Dyrektora. W tym roku otrzymali je: p. Beata Byś, p. Erwin Freliszek, p. Andrzej Jakubik, p. Małgorzata Jakubik-Kopeć, p. Leonarda Jarząb, p. Iwona Kamer, p. Monika Kruczyńska, p. Monika Krukar, p. Wojciech Lipnicki, p. Wanda Michaluk, p. Zofia Mongard, p. Joanna Niewiadomska, p. Ewa Nowak, p. Beata Płowaś, p. Małgorzata Sadło, p. Barbara Stasiak.

Po części oficjalnej przyszła długo oczekiwana chwila - program artystyczny przygotowany przez uczniów SP nr 5 , nad którym merytorycznie czuwały panie Anna Grządka i Iwona Kamer. Z kolei kolejne punkty programu wprowadzała publiczność p. Tamara Czyż –Kąsek. W humorystyczny sposób uczniowie ukazali, jak czcigodna jubilatka zmieniała się przez lata, jaką przeszła metamorfozę. Uroczystość stała się okazją nie tylko do przypomnienia historii naszej placówki, ale także do zaprezentowania jej współczesnych dokonań. Dopełnieniem części artystycznej była  prezentacja multimedialna dotycząca historii szkoły i faktów z obecnego jej życia przygotowana przez p. Monikę Kruczyńską.

Po tej części jubileuszowego świętowania wszyscy mogli zwiedzić wystawy okolicznościowe przygotowane przez nauczycieli SP nr 5 ukazujące współczesne oblicze szkoły, a także obejrzeć wystawy fotograficzne. Wreszcie- jak na prawdziwe urodzinowe przyjecie przystało- przyszła chwila na Spotkanie po latach w świetlicy szkolnej. Rozmowy przy filiżance kawy  i poczęstunku stanowiły dobrą okazję do sentymentalnej podróży w przeszłość do miejsc i ludzi, którzy na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Zaproszeni goście mieli również okazję, aby wpisać się do pamiątkowej księgi.

50 –lat minęło jak jeden dzień, dlatego jubileusz ten jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Nie można być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się  cząstkę siebie. W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Atmosfera i nastrój podczas uroczystości na długo pozostaną w pamięci całej społeczności szkolnej. Wszystkim gościom, organizatorom, osobom zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu dziękujemy! Umocnieni Państwa serdecznością wkraczamy w kolejne pięćdziesięciolecie wierząc, że wszystkie urodzinowe życzenia wkrótce się spełnią.

 

Powrót