r. Imieniny:
logo

UCZENNICA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DĘBLINIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.

15.11.2017
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie wśród najlepszych w województwie lubelskim. 7 XI 2017 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Tak nagrodzeni zostali uczniowie szkół średnich (kończących się egzaminem dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dyplomy z rąk Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty i Pana Przemysława Czarnka - Wojewody Lubelskiego odebrali najlepsi uczniowie z województwa lubelskiego.
Było to uhonorowanie ich pracy w roku szkolnym 2016/2017.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej.

W gronie najlepszych znalazła się Julia Olender - uczennica klasy 2ab Liceum ogólnokształcącego w Dęblinie, która klasę pierwszą ukończyła ze średnią ocen - 5,13. Jest to jej sukces, wynik rzetelnej pracy i zdolności, ale również efekt pracy nauczycieli, którzy potrafią właściwie uczyć, wspierać i motywować.

Podkreśliła to Pani Teresa Misiuk - Kurator Oświaty w Lublinie, dołączając do gratulacji
i życzeń skierowanych do młodzieży również podziękowania dla dyrektorów szkół, nauczycieli, organów prowadzących oraz rodziców.

Gratulujemy Julii Olender, dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie optymalnych warunków rozwoju młodych, zdolnych ludzi.

Autor: Beata Olender

 

Powrót