r. Imieniny:
logo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI „LEON"

23.11.2017
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Matematyki „Leon"

W dniu 15 listopada 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i/lub otwartych. Do każdego pytania może być jedna, dwie lub kilka poprawnych odpowiedzi. Konkurs odbywa się w trzech sesjach : jesiennej, zimowej oraz wiosennej. Wyniki ostaną ogłoszone w przeciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przeprowadzenia konkursu. Każda Szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma imienną listę rezultatów. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów.

 

 

Za zajęcie:

Miejsca od I do III - dyplom laureata + nagroda książkowa

Miejsca od IV do X - dyplom laureata

Miejsca od XI – dyplom uczestnictwa

Każde dziecko, które wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon" otrzyma dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku. Organizatorem konkursu jest p. Mariola Krekora.

 

autora tekstu: Pracownik Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

Powrót