r. Imieniny:
logo

CYBERPRZEMOC –WAŻNY PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY

05.12.2017
Cyberprzemoc –ważny  problem współczesnej szkoły W dniu 24.11.2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbyły się warsztaty edukacyjne pod nazwą "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci (zagrożenia związane z cyberprzemocą)", prowadzone przez p. Roberta Turskiego, trenera firmy szkoleniowej "InterAkcja" z Lublina. Zajęcia prowadzone były dla uczniów klas II i III Gimnazjum Nr 1 w ZSO.

Celem spotkania z młodzieżą było dostarczenie informacji oraz podnoszenie świadomości na temat zagrożeń płynących z Internetu. Prowadzący wykazał się znajomością języka współczesnej młodzieży, co pozwoliło w sposób ciekawy przekazać treści na tematy dotyczące, np. portali społecznościowych z perspektywy zagrożeń, stron kształtujących światopogląd młodych ludzi, kontrowersyjnych treści, a przede wszystkim agresji pojawiającej się wobec użytkowników Internetu. Pan Robert Turski zachwycił audytorium wysokim poziomem kompetencji, erudycją, jak również rzetelną wiedzą w zakresie teorii i praktyki korzystania z Internetu.

W tym samym dniu odbyło się też spotkanie z nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Prowadzący podczas szkolenia zwrócił uwagę  na konieczność monitorowania aktywności, jaką dzieci i młodzież podejmują w Sieci.


Danuta Krajewska

Powrót