r. Imieniny:
logo

LABORATORIUM MYŚLENIA W LO

20.12.2017
Laboratorium myślenia w LO W dniu 13 XII 2017r. uczniowie klasy 1 AB liceum przystąpili do badania „Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce”.

Badanie realizowane było przez Instytut Badań Edukacyjnych, a jego celem była diagnoza kompetencji uczniów (absolwentów gimnazjum) w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze biologii, chemii, fizyki i geografii. Diagnozie podlegały rozumowanie naukowe, wnioskowanie, formułowanie problemów, stawienie i weryfikacja hipotez, określanie związków przyczynowo skutkowych.

W czasie badania uczniowie zetknęli się z różnymi formami zadań i musieli wykazać umiejętność sprawnego posługiwania się zdobytą wiedzą. Zebrany w trakcie badania materiał umożliwi śledzenie stanu oświaty podczas zmian systemowych i programowych, a wyniki badań naszych uczniów dostarczą wiedzy jak ulepszyć metody pracy i podnieść jakość kształcenia w naszej placówce.

Cieszy nas fakt, że nasze Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie 180 wybranych szkół ponadgimnazjalnych, w których odbyło się takie ogólnopolskie badanie.

 

Iwona Justyna Jakóbik

 

 

 

 

Powrót