r. Imieniny:
logo

JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W DĘBLINIE

21.12.2017
JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W DĘBLINIE 7 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Dęblinie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem pięćdziesięciolecia istnienia naszej placówki. Święto rozpoczęło się od Mszy św., na której został poświęcony sztandar szkoły. Replikę sztandaru ufundowali rodzice uczniów naszej szkoły.

Spotkania absolwentów w szkole rozpoczęły się od godziny 11:00. Goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, mogli wpisać się do Księgi Pamiątkowej, uczestniczyć w lekcjach języka polskiego, historii, przyrody, plastyki i sztuki. Wielu absolwentów Czwórki i jej obecnych uczniów oglądało wystawę zdjęć pod tytułem „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj…”
 
Główna część odchodów jubileuszu zgromadziła zaproszonych gości, absolwentów, uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Zaproszenie na naszą uroczystość przyjęła Burmistrz Miasta Dęblina, pani Beata Siedlecka, lubelski Kurator Oświaty – pani Teresa Misiuk, przedstawiciel władz powiatu ryckiego – pan Sławomir Wołowiec, przedstawiciele Urzędu Miasta Dęblina i Rady Miasta Dęblina, dowódców jednostek, Klubu 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Rady Rodziców, a parafię wojskową reprezentował ksiądz Mariusz Leonik. Na uroczystości obecni były dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych z terenu naszego miasta.
 
Dużą radość sprawiło wszystkim nam – gospodarzom przybycie emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników placówki oraz rodziców, którzy wcześniej pracowali w Klasowych Radach Rodziców.
 
Spotkania po latach, rozmowy i wspomnienia o tym, jak było w Czwórce, przyniosły wiele wzruszeń i poczucia tego, że nasza szkoła jest miejscem, które łączy, a nie dzieli.
Powrót