r. Imieniny:
logo

WIZYTA SAMOCHODU - LABORATORIUM FIRMY ,,WAGO” W TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM W DĘBLINIE.

29.05.2018
Wizyta samochodu - laboratorium firmy ,,Wago” w Technikum Elektrycznym w Dęblinie. Z rodziną złączek elektrycznych i systemów połączeń elektrycznych firmy ,,Wago” zapoznaliśmy się na targach z branży elektrycznej ,,Energetics” w Lublinie na, które uczniowie jeżdżą co roku.

Oferta firmy poza zestawami testowymi na wyposażenie pracowni instalacji elektrycznych przewidywała również wizytę laboratorium mobilnego czyli ,,Klementyny”.

W dniu 15 maja 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, odbyły się w ,,Klementynie” zajęcia dla 5 grup uczniów klas 1,2,3 technikum obejmujące:

  1. Zagadnienia jakości połączeń elektrycznych różnych systemów z wyeksponowaniem zalet połączeń szybkiego montażu ,,Wago”
  2. Pokazy poprawnego stosowania systemu.
  3. Sprawdzenia połączeń pod obciążeniem prądem elektrycznym.
  4. Sprawdzenie odporności połączeń na drgania i wibracje.

Pan Piotr Muskała szybko potrafił zainteresować uczniów i poprowadzić zajęcia w formie pogadanki. Na pewno uczestnicy zostali przekonani ostatecznie do stosowania złączek i systemów ,,Wago”. W szkole używamy ich na zajęciach z montażu instalacji elektrycznych.

Karol Zagożdżon

Powrót