r. Imieniny:
logo

PROJEKT „EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWY START” Z WYSOKĄ LOKATĄ NA LIŚCIE RANKINGOWEJ !!!!!

29.05.2018
Projekt „Europejskie umiejętności zawodowy start” z wysoką lokatą na liście rankingowej !!!!! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy i potrzeb edukacyjnych uczniów, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie po raz kolejny złożył wniosek w ramach programu ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” Europejskie umiejętności - zawodowy start. Miło nam poinformować, że wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w programie.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy i związany jest z wyjazdami na dwutygodniowe staże zagraniczne do Hiszpanii. W projekcie będzie uczestniczyć łącznie 64 uczniów z technikum mechanik lotniczy oraz 8 nauczycieli. Ci ostatni sprawują opiekę nad młodzieżą i jej bezpieczeństwem, nadzorują przebieg staży, udzielają pomocy merytorycznej. Stażyści mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport i bogaty program kulturalny. Otrzymują też wysokie kieszonkowe. Pierwsza grupa uczniów wyjedzie już w listopadzie. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

http://www.zsz1deblin.pl/a,277,projekt-europejskie-umiejetnosci-zawodowy-start-z-wysoka-lokata-na-liscie-rankingowej

 

Jolanta Kiebzak

Powrót