r. Imieniny:
logo

DZIEŃ PATRONA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 5

05.06.2018
Dzień Patrona Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej 5 Dnia 18 maja 2018 odbyła się uroczystość związana z Dniem Patrona Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie. Społeczność szkolona i zaproszeni goście celebrowali ją wokół Pomnika Poległych Żołnierzy 15 Pułku Piechoty "Wilków". Obchody miały bardzo uroczystą oprawę, ponieważ prowadzone były w obecności Kompanii Honorowej 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo- Mostowego im. gen. Romualda Traugutta dowodzonej przez kapitana Marcina Świtaja.

 

 

 

Swą obecnością zaszczycili nas:

 • Burmistrz Miasta Dęblina – Pani Beata Siedlecka,
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  - Pani Zofia Grula,
 • Przedstawiciele 1. Batalionu Drogowo-Mostowego z zastępcą dowódcy majorem Arturem Głuszec na czele - współorganizatorem uroczystości.
 • Pan Adam Cenkiel - były dowódca 1. Pułku Drogowo - Mostowego,
 • Pan Wacław Jopek - dyrektor handlowy, oraz Paulina Kalbarczyk dyrektor marketingowy przedstawiciele Prezesa Zarządu WZInż,
 • Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowali; Pan Płk. Edward Idzikowski, wiceprezes Mirosław Błażejczyk, Ryszard Mikulski i Pani  Czesława Mikusek,
 • Przewodniczący Rady Rodziców Pana Wiesław Kieliszek,
 • Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Władysław w Sołopa
 • Pan Tadeusz Zomer - twórca odbudowanego pomnika 15 PP "Wilków",
 • Państwo Sroka.
 • Dębliński Szczep ZHP „Feniks” z komendantem szczepu phm. Michałem Kucharskim.


Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrali: Dyrektor ZSO w Dęblinie - Pan Roman Bytniewski, Burmistrz Miasta Dęblina Pani Beata Siedlecka.

Następnie młodzież przedstawiła zebranym krótkie rysy historyczne związane z Patronami  szkół, po czym nastąpiła najbardziej doniosła chwila tego wydarzenia- dekoracja Sztandarów Szkół - Liceum Ogólnokształcącego im 15 PP "Wilków" i Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego -" Krzyżem  Stulecia Związku Inwalidów Wojennych" nadanym przez Związek  Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. To wielki honor dla naszych szkół!

Po tej wzniosłej chwili zebrani na uroczystości wysłuchali krótkiego montażu poetycko- muzycznego przygotowanego przez młodzież ZSO pod kierownictwem Pani Tamary Czyż- Kąsek.

 Następnie Kwiaty złożyli:

 • Dyrektor ZSO w Dęblinie - Pan Roman Bytniewski w asyście uczniów,
 • władze samorządowe: Burmistrz  Miasta  Dęblina  Pani  Beata  Siedleckai Pani Zofia Grula,
 • W imieniu 1. Dęblińskiego  Batalionu Drogowo - Mostowego -  major Arturem Głuszec, Wacław Jopek oraz Paulina Kalbarczyk -  WZInż.
 • W imieniu Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych wiązankę złożyli; Pan Płk. Edward Idzikowski,  Mirosław Błażejczyk, Ryszard Mikulski i Pani  Czesława Mikusek,

Po złożeniu wiązanek nastąpiło odegranie sygnału "Spij Kolego".

Uroczystości takie jak ta, której byliśmy uczestnikami, są bardzo ważnym elementem kształtowania postaw patriotycznych młodzieży, budowania tradycji naszej szkoły oraz integracji szkolnej ze  środowiskiem lokalnym i kombatanckim. My wszyscy dorośli jesteśmy dumni z faktu, że młodzi ludzie chcą uczestniczyć w celebrowaniu tak ważnych wydarzeń dotyczących bolesnej historii naszego narodu.

W ten sposób składają hołd i cześć poległym w walce o naszą wolną Ojczyznę. Dzięki nim pamięć o bohaterach będzie ciągle żywa. 

http://www.lo.deblin.pl/zso-deblin/aktualnosci-zso/631-dzien-patrona-liceum-ogolnoksztalcacego-i-szkoly-podstawowej-5

T. Czyż- Kąsek

Powrót