r. Imieniny:
logo

POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ W „CZWÓRCE”

12.06.2018
Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej w „Czwórce” Dnia 26 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr.4 w Dęblinie odbyła się impreza środowiskowa pod hasłem ,,Święto Rodziny”. Jednym z zadań obszernego harmonogramu działań w/w przedsięwzięcia był Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej.

Celem festiwalu było:

 • rozbudzanie aktywności muzycznej,
 • promowanie piosenki o tematyce ekologicznej,
 • rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną,
 • tworzenie piosenek własnych o treści ekologicznej do muzyki znanej, popularnej.
Z opracowanym przez p. Annę Szymańską nauczycielkę muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 regulaminem festiwalu zostali zapoznani uczniowie klas IV – VI  i ich opiekunowie ze szkół podstawowych powiatu ryckiego.
        
Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie z nauczycielem przygotowującym dzieci p. Anetą Prządką, z Zespołu Placówek Oświatowych w Bobrownikach pod opieką p. Emilii Kusal , (nauczycielem przygotowującym był p. Krzysztof Piątek), ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie pod opieką p. Pauliny Przychodzeń, (nauczycielem przygotowującym była p. Iwona Gorczyca ) oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie z nauczycielem p. Anna Szymańską.
     
Komisja zaproszona przez organizatora festiwalu p. Bożenę Olszak w składzie:
 1. Zofia Grula - Naczelnik Oświaty, Kultury i Sportu w   Dęblinie- przewodnicząca komisji,
 2. Zofia Samuła - pracownik Klubu 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,
 3. Małgorzata Oktaba - nauczyciel muzyki S.P nr. 4 w Dęblinie.
Wysłuchała i oceniła piosenki zgodnie z regulaminem festiwalu.  Po podliczeniu punktów wszystkich członków komisji i sporządzeniu protokołu przyznano następujące miejsca:
 
I miejsce:
 • Natalia Gadowska S.P nr 2 - z piosenką ,,Dziękuję Ziemi”
 • Emilia Kusal  Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach- ,,Bieszczady”
 • Sylwia Kania S.P nr 4 - ,,Witaj wiosno”
 • zespół ,,Pięcionutki” S.P nr  5- ,,Planeta wyspa zielona”
 
II miejsce:
 • Martyna Prządka z S.P nr  2 - ,,Jesteśmy dziećmi Ziemi”
 • Wiktoria Kurowska i Jakub Anyszek z S. P nr  4,   - ,,Zawsze jest pogoda”
 • Dominika Szewczyk i   Julia Bors z S. P nr  4 - ,,Leśne duszki”
 • Weronika Knorps i Oliwia Charkot z S.P nr 4,   - ,,Wszystko kwitnie wkoło”
 
Ocena wykonania piosenek przez komisję była bardzo trudna ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali na wysokim poziomie swoje utwory. Jury oceniło: dobór tematyczny, ciekawą interpretacje, walory głosowe, ogólny wyraz artystyczny.  Każde z dzieci uczestniczące w Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej zasłużyło na nagrodę. Nagrody w formie pucharów wręczała p. Zofia Grula i p. dyrektor S.P nr 4 Elżbieta Trzaskowska. Następnie p. dyrektor zaprosiła Gości – członków komisji, uczestników konkursu wraz z opiekunami na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców z okazji Święta Rodziny.
 
Sponsorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Miasta Dęblin.
 
Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej jest jednym z zadań realizowanych w S.P nr 4 w Dęblinie w ramach projektu ekologicznego ph.,, Z ekologią na Ty” zatwierdzonego przez WFOŚ i GW w Lublinie.
 
 
Powrót