r. Imieniny:
logo

SYMPOZJUM MŁODYCH MATEMATYKÓW

15.06.2018
Sympozjum Młodych Matematyków
W dniu 25 maja 2018 roku w auli Wydziału Informatyki UMCS w Lublinie odbyło się Sympozjum Młodych Matematyków.

Było to podsumowanie  Konkursu Matematycznego przeznaczonego dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej. W wymienionym konkursie brali udział uczniowie, których pasją jest tak „królowa nauk”. Uczestnicy pod kierunkiem nauczyciela mieli przygotować pracę konkursową na wskazany temat (forma dowolna, np.: referat, prezentacja, film, przedstawienie, komiks, gra komputerową lub planszowa). W Tym sympozjum jako „obserwatorzy” wzięli udział uczniowie p. Marioli Krekory, osiągający wysokie wyniki w nauce, którzy jednocześnie biorą udział w konkursach matematycznych (Kangur Matematyczny, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Leon” Konkurs Kuratoryjny).
 
Byli to:
1.Kamil Ruszuk klasa Vb
2.Katarzyna Kupiec klasa VIb
3.Aleksandra Łuczyńska klasa VIb
4.Maciej Rayski klasa VIIa
5.Kacper Grobel klasa VIIa.
 
Po wysłuchaniu  i obejrzeniu wystąpień laureatów,  nasi uczniowie postanowili spróbować swoich sił w kolejnej edycji Konkursu dla Młodych Matematyków.
 
Mariola Krekora
Powrót