r. Imieniny:
logo

NADESZŁY WAKACJE…

09.07.2018
Nadeszły wakacje…
22 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie ostatni raz w tym roku szkolnym odezwał się dzwonek obwieszczający tegoroczne wakacje.

Nadszedł  wreszcie długo oczekiwany moment dla wszystkich uczniów. Ten rok  był okresem wytężonej pracy, wyzwań, sukcesów i nowych doświadczeń. Dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście i uczniowie spotykali się  na dziedzińcu szkolnym, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie. Spotkaniu temu towarzyszyły sztandary SP nr 5 oraz LO im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”.  Społeczność szkolna rozpoczęła uroczystość odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.
   
Dyrektor ZSO p. Roman Dariusz Bytniewski powitał zaproszonych gości oraz wszystkich uczniów,  ich rodziców oraz pracowników szkoły. Głos zabrali również zaproszeni goście: pani Beata Amarowicz- zastępca Burmistrza Dęblina, pan Waldemar Chochowski - Przewodniczący Rady Miasta Dęblina, pan st. bryg. mgr inż. Krzysztof MIŁOSZ - komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach.
   
Zakończenie roku szkolnego to tradycyjnie czas podsumowań, dlatego  uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w tym roku szkolnym zostali  nagrodzeni nie tylko upominkami, świadectwem z paskiem, ale i gromkimi brawami.
   
Pani Burmistrz  wręczyła nagrody  za najwyższą średnią ocen - Aleksandrze Łuczyńskiej z  klasy 6b SP nr 5, która uzyskała średnią ocen 6,00 oraz Janowi Pawłaskowi z klasy 1ab LO - średnia  5,56.
   
Pan Waldemar   Chochowski wręczył nagrody za drugie lokaty-  Łucji Zborowskiej i Jakubowi Rybakowi z klasy 5a SP nr 5, średnia  5,73 oraz uczennicy klasy 2ab LO – Julii Olender, średnia – 5,38.
   
Pan Dyrektor pogratulował trzeciej lokaty uczennicom: Weronice Dąbrowskiej z klasy 7a SP nr 5 , średnia  – 5,71 i Aleksandrze Zwolskiej z klasy 1ab LO, średnia- 5,33.
   
Miłym akcentem tego dnia było wystąpienie pana st. bryg. mgr inż. Krzysztofa MIŁOSZA - komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach, który przybył do naszej szkoły, aby wręczyć nagrody Ksymenie  Ziółko i Julii Czerskiej. Uczennice ze SP nr 5 zostały laureatkami konkursu „ Rebus z wyszukiwanką” zorganizowanego przez Komendę  Główną Państwowej Straży Pożarnej. Opiekę nad dziewczynkami sprawowała p. Barbara Kurek.
   
Następnie zostali nagrodzeni przez Dyrektora i wychowawców wszyscy uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki w nauce. Na ręce rodziców klas trzecich SP nr 5 dyrekcja szkoły złożyła podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Nagrody i gratulacje otrzymali również uczestnicy  konkursów przedmiotowych (Weronika Dąbrowska, Kacper Grobel, Maciej Rayski, Katarzyna Kupiec, Aleksandra Łuczyńska, Krystiana Warowny,
Kamil Ruszuk) zawodów sportowych, laureaci konkursów tematycznych (Grzegorz Piskor, Patrycja Kłysz, Emilia Bisek, Mateusz Rybak, Wiktor Mucha, Łucja Zborowska), uczniowie zaangażowani w projekty językowe (Marlena Nawrotek,  Michalina Jędrys, Zuzanna Zienkiewicz, Aleksandra Łuczyńska, Oliwia Domańska, Łukasz Pastuszak, Patrycja Jewulska) oraz uczniowie, którzy mają 100% frekwencję (Marlena Nawrotek, Mateusz Dąbrowski, Julia Rodak, Mateusz Strumnik, Patrycja Jewulska)  wzorowe czytelnictwo (Amelia Mokijewska) i aktywnie pracujący na rzecz szkoły.
   
Po oficjalnej części uczniowie udali się do swoich sal, aby pożegnać się z wychowawcami przed przerwą wakacyjną.
   
Chwile spędzane w szkole to nie tylko czas poświęcany nauce i poszerzaniu swojej wiedzy. Szkoła to również miejsce codziennych spotkań z przyjaciółmi, przestrzeń, w której możemy dostrzec i wykształcić w sobie wiele zachowań społecznych. Pamiętajmy, aby ten upragniony czas wakacji był dla nas wszystkich bezpieczny.
   
Wszystkim uczniom ZSO w Dęblinie, nauczycielom i pracownikom życzymy udanych wakacji  i słonecznej pogody, aby odpoczywając nabrali energii na nadchodzący rok szkolny.
                                   
Monika Busz
Powrót