r. Imieniny:
logo

70 URODZINY „PILNIKÓW”, CZYLI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBLINIE

23.09.2015
70 Urodziny „Pilników”, czyli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie Może trudno w to uwierzyć, ale Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 imienia gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie w październiku tego roku będzie obchodził swoje 70 urodziny. To jedna z najstarszych szkół zawodowych w powiecie !

Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie rozpoczyna się od 25 października 1945 roku. Po miesiącach intensywnych przygotowań w tym dniu nastąpiło oficjalne otwarcie szkoły. Placówka powstała z inicjatywy grupy osób związanych zawodowo z Dęblińskim Węzłem Kolejowym. Naukę rozpoczęło 71 uczniów. Początkowo edukacja odbywała się w większości w pomieszczeniach socjalnych Związku Zawodowego Kolejarzy. Uczniowie szkoły, zwanej niekiedy „rzemieślniczą”, kształcili się na wykwalifikowanych robotników w specjalnościach kolejowych, przede wszystkim ślusarzy taboru kolejowego, elektromonterów i stolarzy. Taki był początek szkoły, która przyjęła nazwę Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa przy Parowozowni w Dęblinie. Od 1951 roku Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego zmienił nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Kolejową w Dęblinie. Kolejną ważną datą dla istnienia placówki był rok 1959 Zasadnicza Szkoła Kolejowa zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1974 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego powołany został Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, w skład, którego włączono wszystkie dotychczasowe jednostki pedagogiczne. Tworzyły go szkoły: Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Mechaniczne dla Pracujących, Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Nastąpił dynamiczny rozwój i dalsza rozbudowa szkoły. Uwieńczeniem wielomiesięcznej pracy całej społeczności szkolnej i rodziców było nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, w dniu 19 kwietnia 1986 roku, imienia bohaterskiego żołnierza wojny obronnej 1939 roku, dowódcy SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. W tym też dniu Komitet Rodzicielski i okoliczne zakłady pracy przekazały szkole okazały sztandar.
 
W czasie 70 lat swego istnienia otwierane były nowe specjalności kształcenia, szkoła odnosiła liczne sukcesy. Za sprawą swoich uczniów i nauczycieli zdobywała uznanie środowiska i władz oświatowych.
Obecnie ZSZ Nr 1 w Dęblinie kształci w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik informatyk, technik elektryk, technik architektury krajobrazu oraz technik dróg i mostów kolejowych.
 
Jubileusz 70–lecia szkoły będzie niepowtarzalną okazją do spotkania w dawnym gronie kolegów ze szkolnej ławy, do wspomnień, które z pewnością nabrały nowego znaczenia i blasku. Warto czas wspólnie spędzonych lat w szkole ocalić od zapomnienia, odwiedzając „mury” swojej szkoły.
 
Z wielką nadzieją i oczekiwaniem liczymy, że 17 października spotkamy się w możliwie najliczniejszym gronie w murach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie. Wierzymy, że w spotkaniu po latach odnajdziecie jeszcze raz radość i dumę bycia absolwentem tej dęblińskiej szkoły.
 
Obchody jubileuszowe będą trwały 2 dni.
 
16 października 2015 r. odbędą się uroczystości oficjalne z udziałem wszystkich pracowników szkoły byłych i obecnych, młodzieży, gości zaproszonych i władz.
 
Drugiego dnia zapraszamy wszystkich absolwentów szkoły na godz. 11.00 na spotkanie z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami.
 
Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa w panelu rejestracyjnym
na www.zsz1deblin.pl/ankieta.html
 
 
Uroczystość objął honorowym patronatem wiceminister w MEN Pan Tadeusz Sławecki.
 
Dyrektor ZSZ nr 1
Jolanta Kiebzak
Powrót