r. Imieniny:
logo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SEP W NASZEJ SZKOLE

03.03.2020
Wykadrowane zdjęcie przedstawiające uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Dnia 28 lutego 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, kształcący się w zawodzie technik elektryk zdawali państwowy egzamin SEP w naszej szkole. Egzamin był przeprowadzony przez trzyosobową komisję egzaminacyjną z Lubelskiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP.

Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów klas 2te, 3te i 4te. Wszyscy uczniowie egzamin zdali  pozytywnie uzyskując uprawnienia eksploatacyjne:
 
Grupa G1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt jw.
 
Do egzaminu przygotowali nauczyciele Wojtaś Mariusz i Kamil Prokocki.
Powrót