r. Imieniny:
logo

FOTORELACJA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 100 LAT HARCERSTWA W DĘBLINIE

03.06.2016
FOTORELACJA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA  100 LAT HARCERSTWA W DĘBLINIE AUTORSTWA HARCMISTRZ MAŁGORZATY IWANIEC ORAZ ŚRODOWISK INSTRUKTORSKICH I HARCERSKICH DĘBLINA 
„100 LAT HARCERSTWA W DĘBLINIE”

W dniu 19 maja 2016r. w Specjalnym  Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość- otwarcie wystawy fotograficznej  - „100 lat harcerstwa w Dęblinie”. Autorem wystawy jest Harcmistrz Małgorzata Iwaniec, którą w przygotowaniach wspierali harcerze i instruktorzy dęblińskich środowisk harcerskich.  

Organizatorami wystawy byli: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „IGNIS” w Dęblinie , Miejski Dom Kultury w Dęblinie, Urząd Miasta Dęblin.

 

Punktualnie o godzinie 12.00 na placu przed budynkiem Ośrodka rozpoczął się uroczysty apel ,w którym udział wzięli  seniorzy harcerskich pokoleń Dęblina, instruktorzy i harcerze
z Lubina, Wrocławia i Strzelec Krajeńskich, p. Stanisław Jagiełło- Starosta Powiatu Ryckiego, p. Beata Siedlecka -Burmistrz Miasta Dęblin, p. Waldemar Chochowski -Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, dyrektorzy dęblińskich placówek oświatowych, przedstawiciele Dowódców 1 Batalionu Drogowo Mostowego i 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie oraz mieszkańcy Miasta Dęblin. Złożono meldunki, poniesiono flagę państwową, wszyscy zebrani odśpiewali hymn harcerski  . 

 Pani Jolanta Kutera -dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przywitała przybyłych gości i zaprosiła do wysłuchania programu artystycznego, po którym  nastąpiło otwarcie wystawy i przyszedł czas na wspomnienia, opowieści i wzruszenia.

Część artystyczną i oprawę patriotyczną wystawy przygotowali, Chór Dziecięcy GRH „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” pod dowództwem p. Tadeusza Kucharskiego oraz harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „WARSZTACIAKI” i 39 Drużyny Harcerskiej „AZYMUT”, którym akompaniowali Podharcmistrz Michał Pastuszak
i Podharcmistrz Jacek Rayski.

 

Powrót